Подписаться
Світлана Котова / Kotova Svitlana
Світлана Котова / Kotova Svitlana
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні аспекти проведення аудиту витрат агропромислового виробництва
СО Котова
Молодий вчений, 55-59, 2017
22017
Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільскогосподарським підприємством
СО Котова
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2*2013
Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством
СО Котова
Актуальні проблеми економіки, 152-158, 2006
22006
Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ
ЛА Сахно, СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Взаємозв’язок бухгалтерського обліку, контролю та аудиту
СО Котова
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
ПІДХОДИ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СО Котова
Донецький державний університет управління, 2018
2018
Аналітичні можливості показників дохідності в оцінці ефективності управління формуванням прибутку на сільськогосподарських підприємствах
СО Котова, СА Котова
2018
Управління витратами в галузі садівництва
СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2016
2016
Впровадження внутрішнього аудиту в садівницьких підприємствах
СО Котова
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК 3, 60-63, 2015
2015
Управление затратами как элемент общей системы управления предприятием
СО Котова
Наука: науч. журнал / Костонайский ИнЭУ им. М. Дулатова; МААО 3, 280-282, 2014
2014
Напрями вдосконалення управлінського обліку на садівницьких галузях
СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
2014
Виробнича практика - крок в майбутню спеціальність
СО Котова, С Ластовляк
Методичні та практичні аспекти викладання обліково-фінансових дисциплін, 147-148, 2014
2014
Мультимедійні засоби навчання при викладанні дисципліни аудит
СО Котова
Методичні та практичні аспекти викладання обліково-фінансових дисциплін, 144-147, 2014
2014
Бюджетування як основа для прийняття управлінських рішень і контролю за їх виконанням
СО Котова
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2013
Контроль витрат основної діяльності як фактор поліпшення обліку витрат на садівницьких підприємствах
СО Котова
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2013
Бюджетування та класифікація бюджетів
СО Котова
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2013
Використання облікової інформації в управлінні підприємством
СО Котова
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2013
Мультимедійні засоби навчання при викладанні дисципліни аудит
СО Котова
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 30-34, 2013
2013
Внутрішній контроль в системі управлінського обліку витрат основної діяльності
СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
2012
Контроль витрат основної діяльності як фактор поліпшення обліку витрат на садівницьких підприємствах
СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20