Микола Рудинець
Микола Рудинець
Луцький НТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПОДII ТА РОБОТИ В IНТЕГРОВАНИХ ПРОЕКТАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ТД Гуцол, МВ Рудинець
Подільський вісник, 462-466, 2009
92009
Системне узгодження конфігурацій заготівельної та транспортної інфраструктур у проектах централізованої заготівлі молока
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ТД Гуцол, МВ Рудинець
Севастопольский национальный технический университет, 2011
52011
Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети
ВА Голян, МВ Рудинець, ВФ Рошкевич
Інвестиції: практика та досвід, 6-12, 2018
32018
Ідентифікація конфігурації проектного середовища та проектів кормозабезпечення сімейних молочних ферм
АМ Тригуба, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Узгодження конфігурацій проектів кооперативів заготівлі молока із проектним середовищем
АМ Тригуба, АО Шарибура, ПВ Шолудько, МВ Рудинець
НТУ" ХПІ", 2017
22017
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТІВ ДІЛЬНИЦЬ З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ОВ Маланчук, МВ Рудинець, ...
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 225-232, 2012
22012
Управління роботами в інтегрованих проектах з технологічним ризиком (стосовно виробництва, заготівлі та переробки молока)
МВ Рудинець
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13. 22 «Управління проектами та …, 0
2
A. Tryhuba
O Zachko, V Grabovets, O Berladyn, I Pavlova, M Rudynets
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3), 95, 2018
12018
До питання використання в інфраструктурі автомобільного транспорту піролізних спалюючих пристроїв як засобів утилізації сміття та додаткових джерел енергії
ММ Скалига, МВ Рудинець, ВІ Бодак, ВС Вербовський
Наукові нотатки, 367-371, 2016
12016
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГіЧНОГО РИЗИКУ В іНТЕГРОВАНИХ ПРОГРАМАХ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
АМ Тригуба, ПВ Шолудько, ОВ Маланчук, МВ Рудинець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
12013
Моделі подій агрометеорологічної складової проектів хімічного захисту рослин обприскуванням
АМ Тригуба, ПВ Шолудько, МА Михалюк, МВ Рудинець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11), 44-47, 2012
12012
Особливості планування проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм
АМ Тригуба, АМ Боярчук, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
НТУ" ХПІ", 2019
2019
FEATURES OF PLANNING PROJECTS FOR THE CREATION OF COOPERATIVES FORAGE FAMILY DAIRY FARMS
АМ Тригуба, ВМ Боярчук, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2019
2019
Особливості теплової підготовки двигуна стаціонарної енергетичної установки за допомогою теплових акумуляторів фазового переходу
ВС Вербовський, ІВ Грицук, ММ Скалига, ЄВ Белоусов, МВ Рудинець
Наукові нотатки, 56-60, 2018
2018
Концепція використання в інфраструктурі автомобільного транспорту спалюючих пристроїв з протиточною схемою газообміну
ММ Скалига, МВ Рудинець, ВС Вербовький
Наукові нотатки, 205-208, 2018
2018
EXAMINING THE EFFECT OF PRODUCTION CONDITIONS AT TERRITORIAL LOGISTIC SYSTEMS OF MILK HARVESTING ON THE PARAMETERS OF A FLEET OF SPECIALIZED ROAD TANKS
АМ Тригуба
2018
CONFIGURATION IDENTIFICATION OF PROJECT ENVIRONMENT AND FEED SUPPORT PROJECTS OF FAMILY DAIRY FARM
АМ Тригуба, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2018
2018
MATCHING CONFIGURATIONS PROJECTS OF COOPERATIVE MILK COLLECTION PROJECT ENVIRONMENT
АМ ТРИГУБА, АО ШАРИБУРА, ПВ ШОЛУДЬКО, МВ РУДИНЕЦЬ
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
2017
Охорона праці в галузі та цивільний захист: метод. вказівки до практ. занять для студ. спец." Організація перевезень і управління на (автомобільному) транспорті денної та заоч …
МВ Рудинець
РВВ Луцького НТУ, 2016
2016
Кількісний аналіз придорожнього сервісу автомобільної дороги М19 у Волинській області
ВВ Грабовець, МВ Рудинець, ІО Павлова
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 59-64, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20