Микола Рудинець
Микола Рудинець
Луцький НТУ
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Examining the effect of production conditions at territorial logistic systems of milk harvesting on the parameters of a fleet of specialized road tanks
A Tryhuba, O Zachko, V Grabovets, O Berladyn, I Pavlova, M Rudynets
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 59-70, 2018
202018
Системний підхід до управління змістом та часом в інтегрованих проектах молочарства
ОВ Сидорчук, А Тригуба, М Рудинець
Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту.–Одеса, Міжнарод. гуманіст …, 2009
102009
Події та роботи в інтегрованих проектах виробництва та переробки молока
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ТД Гуцол, МВ Рудинець
92009
Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети
ВА Голян, МВ Рудинець, ВФ Рошкевич
Інвестиції: практика та досвід, 6-12, 2018
52018
Системне узгодження конфігурацій заготівельної та транспортної інфраструктур у проектах централізованої заготівлі молока
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ТД Гуцол, МВ Рудинець
Севастопольский национальный технический университет, 2011
52011
Особливості планування проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм
АМ Тригуба, АМ Боярчук, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
НТУ" ХПІ", 2019
32019
Управління роботами в інтегрованих проектах з технологічним ризиком (стосовно виробництва, заготівлі та переробки молока)
МВ Рудинець
Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк, 2010, 0
3
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГіЧНОГО РИЗИКУ В іНТЕГРОВАНИХ ПРОГРАМАХ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
АМ Тригуба, ПВ Шолудько, ОВ Маланчук, МВ Рудинець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
22013
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТІВ ДІЛЬНИЦЬ З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ОВ Маланчук, МВ Рудинець, ...
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 225-232, 2012
22012
Ідентифікація конфігурації проектного середовища та проектів кормозабезпечення сімейних молочних ферм
АМ Тригуба, ІЛ Тригуба, ОВ Боярчук, МВ Рудинець
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2018
12018
Узгодження конфігурацій проектів кооперативів заготівлі молока із проектним середовищем
АМ Тригуба, АО Шарибура, ПВ Шолудько, МВ Рудинець
НТУ" ХПІ", 2017
12017
До питання використання в інфраструктурі автомобільного транспорту піролізних спалюючих пристроїв як засобів утилізації сміття та додаткових джерел енергії
ММ Скалига, МВ Рудинець, ВІ Бодак, ВС Вербовський
Наукові нотатки, 367-371, 2016
12016
Моделі подій агрометеорологічної складової проектів хімічного захисту рослин обприскуванням
АМ Тригуба, ПВ Шолудько, МА Михалюк, МВ Рудинець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11 (55)), 2012
12012
Системи і засоби транспорту. Проблеми експлуатації і діагностики
М Агеев, В Безродний, Е Белоусов, В Березун, О Білогуб, М Бойко, ...
ХДМА, 2019
2019
Особливості теплової підготовки двигуна стаціонарної енергетичної установки за допомогою теплових акумуляторів фазового переходу
ВС Вербовський, ІВ Грицук, ММ Скалига, ЄВ Белоусов, МВ Рудинець
Наукові нотатки, 56-60, 2018
2018
Концепція використання в інфраструктурі автомобільного транспорту спалюючих пристроїв з протиточною схемою газообміну
ММ Скалига, МВ Рудинець, ВС Вербовький
Наукові нотатки, 205-208, 2018
2018
Охорона праці в галузі та цивільний захист: метод. вказівки до практ. занять для студ. спец." Організація перевезень і управління на (автомобільному) транспорті денної та заоч …
МВ Рудинець
РВВ Луцького НТУ, 2016
2016
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПИРОЛИЗНЫХ СЖИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КАК СРЕДСТВ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРНЫХ ОТХОДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЕНЕРГИИ
ММ Скалига, МВ Рудинець, ВІ Бодак, ВС Вербовський
Наукові нотатки, 367-371, 2016
2016
Кількісний аналіз придорожнього сервісу автомобільної дороги М19 у Волинській області
ВВ Грабовець, МВ Рудинець, ІО Павлова
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 59-64, 2016
2016
Вплив технічного обслуговування та поточного ремонту на ефективність роботи автотранспортних підприємств
ІС Мурований, ОВ Рибай, МВ Рудинець
Наукові нотатки, 365-370, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20