Підписатись
Вовк Валерія Юріївна / Vovk Valeriia Yuriivna / Вовк Валерия Юрьевна
Вовк Валерія Юріївна / Vovk Valeriia Yuriivna / Вовк Валерия Юрьевна
Інші іменаВовк В.Ю., Vovk V., Vovk V. Yu.
Вінницький національний аграрний університет, аспірант
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ponyatiynyy aparat katehoriyi sil's' kohospodars' ki vidkhody, yikh klasyfikatsiya ta perspektyvy podal'shoho vykorystannya dlya vyrobnytstva bioenerhiyi [Conceptual apparatus …
IV Honcharuk, VY Vovk
Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky 3 (53 …, 2020
342020
Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК
ВЮ Вовк
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020 …, 2020
242020
Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України
НП Юрчук, ВЮ Вовк, РП Топіна
Агросвіт, 53-61, 2019
242019
WASTE-FREE TECHNOLOGYS FOR THE PRODUCTION OF BIOFUELS FROM AGRICULTURAL WASTE AS A COMPONENT OF ENERGY SECURITY OF ENTERPRISES
I Honcharuk, V Vovk
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
212021
Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії
ІВ Гончарук, ВЮ Вовк
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020 …, 2020
182020
Ekonomichna efektyvnistj vykorystannja bezvidkhodnykh tekhnologhij v APK [Economic efficiency of waste-free technologies in agro-industrial complex]
VY Vovk
Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky …, 2020
142020
Ecologization of Agricultural Production Based on the Use of Waste-Free Technologies to Ensure Energy Autonomy of AIC.
Vovk V, Krasnoselska A
Scientifc monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 59-87., 2022
122022
Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova realizatsii kontseptsii staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy
NP Yurchuk, VY Vovk, RP Topina
Ahrosvit 3, 53-61, 2019
102019
Doslidzhennia ekolohichnoi bezpeky ta ekonomichnoi efektyvnosti dyhestatu yak biodobryva
IV Honcharuk, HV Pantsyreva, VY Vovk, SD Verkholiuk
Study of Ecological Safety and Economic Efficiency of Digestate as a …, 2023
82023
Виробництво біометану з агробіомаси в Україні: проблеми та перспективи
IV Honcharuk, VY Vovk
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 65-72, 2022
82022
Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production
IV Honcharuk, VY Vovk
Economics, finance, management: topical issues of science and practical …, 2020
82020
Краниологический анализ костей мозгового и лицевого отделов головы (обзорная статья)
ВЮ Вовк
Украинский медицинский альманах 12 (1), 209-212, 2009
82009
Iu.(2022). Vyrobnytstvo biometanu z ahrobiomasy v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Production of biomethane from agrobiomass in Ukraine: problems and prospects]
IV Honcharuk, V Vovk
Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, 37, 0
8
Розширення ЕС: вплив на екологічну політику і сталий розвиток
В Вовк
URL: http://www. ji. lviv. ua/n41texts/vovk. htm (дата звернення: 20.08. 2022), 2006
72006
Інвестиційна привабливість Вінницького регіону
ЮВ Ставська, ВЮ Вовк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2018.-Вип. 3 (14).-С. 371-375., 2018
62018
Світовий досвід переходу до моделей циркулярної економіки на основі використання безвідходних технологій в АПК
ВЮ Вовк
Економічний простір, 91-99, 2022
52022
Svitovyi dosvid perekhodu do modelei tsyrkuliarnoi ekonomiky na osnovi vykorystannia bezvidkhodnykh tekhnolohii v APK [World experience of transition to circular economy models …
VY Vovk
Ekonomichnyi prostir–Economic space 179, 91-99, 2022
52022
Vibro conveyor for loading a grater device
A Spirin, I Tverdokhlib, V Vovk
Sciences of Europe, 40-45, 2020
42020
Digital transformations in the Economy: world experience and opportunities for Ukraine
V Vovk
Sciences of Europe, 15-24, 2020
32020
Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу
ІМ Купчук, ВЮ Вовк, ДА Дацюк
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки 283 …, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20