Подписаться
Олексій Замуруйцев
Олексій Замуруйцев
МДПУ ім. Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Німецькі колонії Півдня України у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст
ОВ Замуруйцев
“Історія України”/Олексій Вікторович Замуруйцев, 2008
132008
Особливості соціально-економічного розвитку німецькомовних поселень Південного регіону України в 50–80-х роках XIX століття
ОВ Замуруйцев
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
32015
Нiмецькi колонiї Пiвдня України у другiй половинi ХIХ-на початку ХХ ст.: дис… канд. iстор. наук: 07.00. 01.“Iсторiя України”/Олексiй Вiкторович Замуруйцев; Київський …
ОВ Замуруйцев
32008
Релігійне життя німецькомовного населення на території Таврійської губернії у другій половині ХІХ–на початку ХХ століття
О Замуруйцев
Схід: аналітично-інформаційний журнал, 54-57, 2007
32007
Розвиток скотарства в аграрному господарстві німців і менонітів Таврійської губернії у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ОВ Замуруйцев
Культура народов Причерноморья, 2013
22013
Німецька колонізація Півдня України наприкінці ХVIII ст
ОВ Замуруйцев
Вісник КЛУ. Київ, 64-72, 2001
22001
Agrarnі vіdnosini v nіmetskikh і menonіtskikh poselennyakh Tavrіyskoї gubernії v drugіy polovinі XIX–na pochatku XX st.[Agrarian Relations in German and Mennonite Settlements …
OV Zamuruytsev, OY Zhiryakov
Naukovі pratsі іstorichnogo fakultetu Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu …, 0
2
Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
О Замуруйцев, О Жиряков
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Розвиток землеробства в німецькомовних поселеннях Півдня України в середині ХІХ–на початку ХХ ст.
ОВ Замуруйцев
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2013
1*2013
Німецьке землеволодіння на території Катеринославської губернії в другій пол. ХІХ поч.-ХХ ст.
АВ Замуруйцев
Культура народов Причерноморья, 2004
12004
USING HISTORICAL MAPS IN GIS TO STUDY LOCAL HISTORY (BERDYANSK FORESTRY MAPS AS AN EXAMPLE)
AM Krylova, SI Pachev, LI Poliakova, NA Schkoda, KO Zhiryakov
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (2.2), 461-468, 2020
2020
Pre-Revolutionary Historiography of the Socio-Economic and Cultural Life of the German-Speaking Population of the South Ukraine in the Middle of the 19th and Early 20th Centuries
O Zamuruytsev, N Shkoda
Zaporizhzhia Historical Review 1 (53), 54-58, 2019
2019
FORESTRY DEVELOPMENT IN NORTH AZOV SEA REGION
LI Polyakova, SI Pachev, AV Zamuruysev, NA Schkoda, KO Zhiryakov
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.2), 395-400, 2019
2019
Forestry development in north Azov Sea region
ЛІ Полякова, СІ Пачев, ОВ Замуруйцев, НА Шкода, КО Жиряков
International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 395-400, 2019
2019
Методика організації і проведення оцінювання досягнень учнів 10 класів на уроках історії
ОЮ Жиряков, ОВ Замуруйцев, ВМ Пачева
Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової …, 2018
2018
Політика уряду Російської імперії щодо православної церкви в Криму і Північній Таврії в кінці ХVIII–середині ХIХ ст.: історіографічний огляд проблеми
НА Шкода, ОВ Замуруйцев
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2018
2018
Історіографія дослідження соціально-економічного та культурного розвитку німецькомовних поселень Таврійської губернії у середині ХІХ-на початку ХХ ст.
ОВ Замуруйцев, ОЮ Жиряков, НА Шкода, СІ Пачев, АМ Крилова
Scientific discussion. Section of historical sciences 1 (17), 34-36, 2018
2018
Політика уряду Росії щодо прав церкви в в Криму і північній Таврії в кінці ХVIII–середині ХIХ ст.: історіографічний огляд проблеми
НА Шкода, ОВ Замуруйцев
Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 183-188, 2018
2018
Ethnocultural interaction in basin of the Molochna river (Nothern Priazovia, Ukraine) in XIX c.
АМ Крилова, ОВ Замуруйцев, СІ Пачев, ОЮ Жиряков
Norwegian Journal of development of the International Science 2 (4), 60-64, 2017
2017
MOLOCHANSK GERMANS, MENNONITES AND THE SURROUNDING SOCIETY: FEATURES OF THE LAND RELATIONS
A Krylova, N Schkoda, А Zamuruysev, A Zhiryakov
Black Sea Scientific Journal of Academic Research 24 (6), 12-13, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20