Леонід Коновалов, Леонид Коновалов, Leonid Konovalov
Леонід Коновалов, Леонид Коновалов, Leonid Konovalov
Український державний університет залізничного транспорту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів
ЛС Коновалов
Харків.–2015.–235 с, 2015
62015
Механізм контролю якості державного аудиту ефективності використання публічних коштів
ЛС Коновалов
Актуальні проблеми державного управління, 59-67, 2014
52014
Організаційно-правове забезпечення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні
ЛС Коновалов
Державне будівництво, 2012-2, 2012
52012
Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу
ЛС Коновалов
URL: http://www. kbuapa. kharkov. ua/ebook/tpdu/2014-4/doc/5/07. pdf, 2014
32014
Стандарти аудиту як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів
ЛС Коновалов
Актуальні проблеми державного управління, 186-193, 2014
32014
Основні процедури механізму державного аудиту ефективності використання публічних коштів
ЛС Коновалов
Теорія та практика державного управління, 216-223, 2013
32013
Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів
ЛС Коновалов
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 73-77, 2013
12013
Публічне управління та адміністрування: теоретичні та практичні аспекти
СВ Панченко, ОГ Дейнека, ОВ Дикань, ОЛ Васильєв, ОВ Громова, ...
УкрДУЗТ, 2019
2019
Логістика на залізничному транспорті
СВ Панченко, ОВ Дикань, ОЛ Васильєв, ОВ Громова, ЮО Крихтіна, ...
УкрДУЗТ, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
ОВ Дикань, ЛС Коновалов
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ …, 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЛС Коновалов
2018
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ
ЛС Коновалов
Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу., 59, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12