Zhydok Viktoriia / Жидок Вікторія
Zhydok Viktoriia / Жидок Вікторія
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Formation and development of organic production of the Ukrainian market
OV Kolomytseva, LS Vasilchenko, SM Pepchuk
Науковий вісник Полісся, 28-33, 2018
22018
Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень
СГ Суворова, ЮМ Карпенко, ВВ Жидок
Науковий вісник Полісся 2 (1 (13)), 199-204, 2018
22018
Адаптація фахової освіти у сфері туризму до вимог туристичного ринку України
АА Романова, ВВ Жидок, ТВ Забаштанська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
12018
Окремі аспекти визначення ефективності маркетингової діяльності
ВВ Жидок
Фінансово-еокномічна стратегія розвитку в умовах євро інтеграційних …, 2015
12015
Ефективність використання маркетингових рішень у сфері малого підприємництва
ВВ Жидок
Фінансово-еокномічна стратегія розвитку в умовах євро інтеграційних …, 2014
12014
Вплив організаційно-економічних факторів на управління конкурентоспроможністю підприємства
ВВ Жидок
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
12012
Перспективи розвитку меблевої галузі України
ВВ Жидок
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, 47-50, 2011
12011
Становлення та розвиток меблевого ринку України
ВВ Жидок
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2011
12011
Логістика: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання
ТВ Забаштанська, ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Романова АА
ВВ Жидок
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 421, 2018
2018
Економічна теорія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання всіх напрямів підготовки
ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Modern aspects of organization of enterprises’ goods distribution systems
ВВ Жидок, ММ Забаштанський, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Маркетинг: методичні вказівки з підсумкової атестації студентів освітнього ступеню" бакалавр" всіх форм навчання [Текст].
ВВ Жидок, ЮМ Карпенко, ЛВ Бабаченко, ВБ Дудко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Товарна інноваційна політика: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання
ТВ Забаштанська, ВВ Жидок, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Маркетингова політика розподілення: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності 075" Маркетинг" денної форми навчання
ТВ Забаштанська, ВВ Жидок, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Інноваційна складова національної системи вищої освіти в розвитку інформаційної економіки
ОМ Радченко, ВВ Жидок
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2017
2017
Підвищення якості національної системи вищої освіти на засадах компетентнісного підходу
ЮМ Ткач, ВВ Жидок, АО Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Market research of inbound tourists in Сhernigov as a factor of increasing tourist attractiveness
ТВ Забаштанська, АА Романова, ВВ Жидок
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Методичні вказівки з підсумкової атестації студентів напряму підготовки 6.030507" Маркетинг" освітньо-кваліфікаційного рівня" Бакалавр" всіх форм навчання
ВВ Жидок, ЮМ Карпенко, ЛВ Бабаченко, ВБ Дудко
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017
2017
Економіка України в сучасних умовах: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0304" Правознавство" напряму підготовки 6.030401 …
ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20