Підписатись
Наталія Євгенівна Леміш
Наталія Євгенівна Леміш
Інші іменаNataliya Lemish
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синтаксичний концепт як tertium comparationis при встановленні типології структур каузального комплексу (на матеріалі нідерландської та української мов)
НЄ Леміш
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія …, 2014
16*2014
Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах: монографія
НЄ Леміш
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015
15*2015
Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект …
НЄ Леміш
14*2015
Корпусна метарозмітка спеціальних текстів з лінгвоантропогенезу
НЄ Леміш
Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 9 «Сучасні тенденції …, 2017
12*2017
Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект …
НЄ Леміш
КНЛУ, 2015
112015
Causal Complex Dominant Semantics in English and Dutch: a Comparative Study
N Lemish
Australian Journal of Scientific Research, P. 656—663., 2014
92014
Multidisciplinary Aspects of Causality as an Ontological and Epistemological Category
N Lemish, I Vainorenie
Journal of History Culture and Art Research / Tarih Kültür ve Sanat …, 2020
8*2020
Genesis and development of causal dominant semantic meanings in Dutch
NY Lemish
Science and Education a New Dimension. Philology, II (5).–Budapest, 7-20, 2014
82014
Синтаксичний концепт як основа зіставлення в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях
НЄ Леміш
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
72017
A Structural and Semantic Typology of the Causal Complex in English
NY Lemish
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 221-224, 2014
72014
Категорія каузальності та специфічність її лінгвістичної реалізації
Н Леміш
Studia linguistica, 87-93, 2013
6*2013
Зіставний аналіз складових каузального комплексу в різноструктурних мовах
НЄ Леміш
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2012
6*2012
Застосування колострукційного аналізу в навчанні майбутніх перекладачів
НЄ Леміш
Тенденції та перспективи формування перспективної лексики: Доповіді Х …, 2020
52020
Linguistic Corpora Technology as a Didactic Tool in Training Future Translators.
NY Lemish, OM Aleksieieva, SP Denysova, SA Matvieieva, AA Zernetska
Information Technologies and Learning Tools. 79 (№ 5.), P. 242–259., 2020
42020
Каузативне дієслово як універсальний засіб граматикалізації каузації в різноструктурних мовах
Н Леміш
Мова і культура, 181-187, 2013
42013
Ізосемні причинові сполучники в різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов): монографія
НЄ Леміш
42010
English Predicative Constructions: Structure and Types
N Lemish, T Kravtsova, Yu., Tolcheyeva
Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current …, 2022
32022
English Cognitive Verbs and their Translation into Ukrainian: a Corpus-Based Approach
S Matvieieva, N Lemish, A Zernetska
Slavia: Casopis pro Slovanskou Filologii 90 (4), 453-476, 2021
32021
Практична граматика англійської мови
НЄ Леміш
Запоріжжя: Дике Поле, 2012
32012
Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов): автореферат
НЄ Леміш
Донецьк: ДНУ, 2009
3*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20