Анна Кирилюк (Приходько)
Анна Кирилюк (Приходько)
СумДПУ імені А.С. Макаренка, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ - початку ХХ ст
А Приходько
Сумський державний педагогічний університет, 2014
32014
Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні
С Полякова, Приходько
Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні …, 2008
32008
Гендерна тематика в історико-педагогічних дослідженнях
Приходько
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
22013
Досвід інкорпорування гендерної методології у зміст навчальної фахової підготовки
АВ Приходько
Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2017. – № 74. – С. 196-200, 2017
12017
Рецепція музичного авангарду в соціокультурному просторі ХХ століття
АВ Приходько
автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 26.00. 01. Київ, 2016
12016
Культура України років незалежності в загальноєвропейському контексті
ГВ Приходько
Культура України: Зб. наук. пр. Вип 14, 57-67, 2014
1*2014
Воспитание социального пола детей в условиях гендерной стратификации в жизнедеятельности украинской крестьянской семьи ХІХ – нач. ХХ вв.
А Приходько
Наука и школа. Научно-педагогический журнал МПГУ РФ. – 2014. – № 2. – С …, 2014
12014
Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції
ОА Луценко, ГВ Приходько
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 87-93, 2013
12013
Соціокультурний контекст традиційних моделей сімейного виховання за статтю
А Приходько
Гендерна проблематика та антропологія : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук …, 2013
12013
Відображення традицій виховання статі дітей у текстах українського фольклору ХІХ – початку ХХ ст. (гендерний аналіз першоджерел)
Приходько
Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол ред.. І. М. Шоробура …, 2013
1*2013
Роль гендерних стереотипів у контексті дослідження проблем сімейного виховання
Приходько
Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. ‒ Кривий Ріг : ДВНЗ …, 2013
12013
Українська література ХІХ – початку ХХ століття як джерело вивчення історії педагогіки: гендерний контент-аналіз
Приходько
Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології: зб. наукових …, 2012
12012
Розробка програмного забезпечення для автоматизованого визначення крайових кутів змочування.
O Prykhodko, G Prykhodko
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 106-110, 2019
2019
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ «ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ» НА ОСНОВІ ЇЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО РОЗРОБЛЕННЯ
АВ Кирилюк
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 159-162, 2019
2019
Метод аналізу ієрархій у встановленні пріоритетних напрямів конкурентної стратегії підприємства
ОМ Сумець, АМ Сумец, А Приходько
2019
Конкурентна стратегія підприємства: сутність та вимоги до формування
ОМ Сумець, АМ Сумец, А Приходько, ОА Кот, С Шостак
2019
Концепт дитинство у парадигмі сучасного педагогічного знання: семантико-когнітивний та лінгвокультурологічний аналізи
АВ Кирилюк
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім …, 2019
2019
Методологічні аспекти розроблення ідеї «дитиноцентризму» у дискурсі сучасного педагогічного знання
АВ Кирилюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Про змочування дибориду титану ТІВ2 сплавом Al88Si12 при контактному нагріві
ГВ Приходько, ОС Приходько, Р Новак, Г Бружда, Н Собчак, ...
Наукові нотатки, 283-286, 2019
2019
Гендерна педагогіка
АВ Кирилюк, колектив авторів
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20