Kharkiv State University of Food Technology and Trade / Харківський державний університет харчування
Kharkiv State University of Food Technology and Trade / Харківський державний університет харчування
Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ
Verified email at hduht.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної літератури 352, 2005
9832005
Логістика: навч. посіб.
ЮВ Пономарьова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
3002003
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчально-методичний посібник
НІ Єсінова
Харків: ХДУХТ, 2012
1862012
Економіка підприємства: навч. посібник
ВА Сідун, ЮВ Пономарьова
Київ: Центр навчальної літератури 436, 2003
1742003
Физиология питания
ЛФ Павлоцкая, НВ Дуденко, ММ Эйдельман
М.: Высшая школа 368, 1989
1481989
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
1032012
Стратегічне управління: реалізація стратегії:[навч. посібник для студ. екон. спец.]
ЛД Забродська
Харків: Консул, 2004
1002004
Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 247, 2010
812010
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
712008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
712006
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
712006
Научные основы теории и техники сушки пищевого сырья в массообменных модулях: дис.... д-ра техн. наук: 05.18. 12
НИ Погожих
Х, 2002
63*2002
Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії
Н Краснокутська
Вісник КНТЕУ, 54-64, 2008
622008
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
56*2011
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі
МВ Чорна
522010
Метод R-функций в задачах теории упругости и пластичности
ВЛ Рвачев, НС Синекоп
Наук. думка, 1990
51*1990
Митна справа: підручник
АА Дубініна, СВ Сорокіна, ОІ Зельніченко
К.: Центр учбової літератури, 2010
502010
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ 155, 203, 2007
432007
Обладнання підприємств харчування: довідник. В 3 ч.
ГВ Дейниченко
Х.: Світ техніки і технологій, 2003
42*2003
Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія
НС Краснокутська
Х.: ХДУХТ, 2012
412012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20