Вікторія Талаш
Вікторія Талаш
асистент кафедри внутрішньої медицини №2, УМСА
Verified email at umsa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль NO-синтаз у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у тканинах пародонта і слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому
ЛІ Ляшенко, АМ Єлінська, ВВ Талаш, ВО Костенко
Мир медицины и биологии 10 (2 (44)), 2014
122014
Noи пероксинитрит-зависимые изменения продукции супероксидного анион-радикала в органах крыс при экспериментальном метаболическом синдроме
ВА Костенко, АН Елинская, ЛИ Ляшенко, НВ Соловьева, ВВ Талаш
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2014
62014
Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому
ВВ Талаш, ВО Костенко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 83-89, 2015
22015
Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на патогенез експериментального метаболічного синдрому
ВВ Талаш, ВО Костенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Роль ізоформ NO-синтаз та L-аргініну у механізмах порушень метаболізму та коагуляційного гемостазу за умов відтворення метаболічного синдрому
ВВ Талаш, ВО Костенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Особливості діагностики уражень нервової системи у хворих на хронічну хворобу нирок, що знаходяться на програмному гемодіалізі у центрі нефрології та діалізу КЗ ПОКЛ ім. МВ …
ВВ Талаш, ЛА Ткаченко, ТІ Ярмола, ГЛ Пустовойт, ЮА Кострікова
Вісник проблем біології і медицини, 167-172, 2019
2019
Вплив змін рівня гормонів щитоподібної залози на артеріальний тиск, процеси ремоделювання міокарду та функціонування нервової системи
ЮА Кострікова, ГЛ Пустовойт, ТІ Ярмола, ЛА Ткаченко, ВВ Талаш
Вісник проблем біології і медицини, 49-53, 2019
2019
Викладач вищої школи: сучасні вимоги до особистості педагога
ГЛ Пустовойт, ТІ Ярмола, ЮА Кострікова, ВВ Талаш, ЛА Ткаченко
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Cиндром Гудпасчера: клінічні спостереження
ІП Катеренчук, ИП Катеренчук, ВВ Талаш, ВВ Талаш, ОГ Шперно, ...
Практикуючий лікар, 2018
2018
Вивчення основних питань контраст-індукованої нефропатії (огляд літератури)
ГЛ Пустовойт, ТІ Ярмола, ВВ Талаш, ЛА Ткаченко, ЮА Кострікова, ...
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Миколаїв, Україна), 2018
2018
Роль NO-та NF-κB-залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного синдрому
ВВ Талаш
2017
Застосування інгібітору активації ядерного фактора κb метформіну гідрохлориду у комплексній терапії пацієнтів з захворюваннями нирок за умов метаболічного синдрому
ВВ Талаш
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
2017
L-селенометіонін–ефективний засіб корекції пероксинітрит-залежних порушень окиснювального метаболізму при надмірному утворенні оксиду азоту
ВО Костенко, ОВ Богданов, ІВ Нагорняк, НВ Соловйова, ВВ Талаш, ...
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Вплив інгібіторів активації NF-κB на компоненти експериментального метаболічного синдрому за умов хронічної гіпомелатонінемії
ОІ Бєлікова, ВС Черно, ВВ Талаш, ВО Костенко
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Стан вільнорадикальних процесів та гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення метаболічного синдрому
ВВ Талаш, ВО Костенко, ВВ Талаш, ВА Костенко
Всеукраїнська громадська організація" Наукове товариство анатомів …, 2015
2015
Спосіб моделювання метаболічного синдрому
ІП Кайдашев, ВО Костенко, ВВ Талаш, АМ Єлінська, ЛІ Ляшенко, ...
Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16