Подписаться
Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918-середина 1950-х рр.): монографія
ЛЛ Бабенко
TOV" ASMI", 2014
202014
Сутність та зміст підготовки майбутнього вчителя-філолога до професійного самовдосконалення
Л БАБЕНКО
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 2009
92009
A knowledge management culture in the European higher education system
O Horban, L Babenko, I Lomachinska, O Hura, R Martych
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 173-177, 2021
62021
Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-их років: навчальний посібник
ЛЛ Бабенко, СМ Ляхівненко
Полтава: АСМІ, 2009
62009
Як українців робили атеїстами: державна політика проти релігії у перші десятиліття радянської влади URL: https://risu. org. ua/ua/index/monitoring/religious_digest/68906
Л Бабенко
Дата звернення 17, 2020
52020
Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи
ЛЛ Бабенко
Філософські обрії, 222-235, 2010
52010
Блискучий талант: Щепотьєв Володимир Олександрович
ЛЛ Бабенко
Реабілітовані історією. К.: Полтава, 64-69, 1992
51992
Роль наукової інтелігенції в розвитку історичного краєзнавства на Україні в 20-х–на початку 30-х років
ЛЛ Бабенко
Полтавський державний педінститут ім. ВГ Короленка, 1992
51992
Соціокультурна зумовленість художньо-естетичного виховання особистості
L Babenko
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 41-45, 2014
42014
Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з релігійними чудесами (1920-ті–1940-ві рр.)
Л Бабенко
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 327–350-327–350, 2013
42013
Політичні репресії 1920–1930-х років у Полтавському педагогічному інституті
Л Бабенко
Рідний край, 196-209, 2009
42009
Документи органів державної безпеки УСРР–УРСР про діяльність релігійних конфесій у 1920–1950-х рр.
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 1920-х рр.
Л Бабенко
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2004
32004
Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх вчителів української філології
Л Бабенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
стан реЛігійності насеЛення поЛтавЩини у повоєнний період
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Селянський фактор в антирелігійній політиці більшовицької держави у міжвоєнний період: реалії протистояння
ЛЛ Бабенко
Український селянин, 280-284, 2004
22004
Боротьба за політичне домінування на Полтавщині (початок 1920-х років: на прикладі партій боротьбистів, борьбистів та більшовиків)
ЛЛ Бабенко, Д Стаценко
12019
" Я ПЕРШ ЗА ВСЕ ДУМАВ ПРО УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ…": ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕПОТЬЄВ
ЛЛ Бабенко
Культура і Сучасність, 16-23, 2015
12015
Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки)
Л Бабенко
Краєзнавство, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20