Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918-середина 1950-х рр.): монографія
ЛЛ Бабенко
TOV" ASMI", 2014
132014
Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-их років: навчальний посібник
ЛЛ Бабенко
Полтава: АСМІ, 2009
52009
Роль наукової інтелігенції в розвитку історичного краєзнавства на Україні в 20-х–на початку 30-х років
ЛЛ Бабенко
Полтавський державний педінститут ім. ВГ Короленка, 1992
51992
Блискучий талант. Щепотьєв Володимир Олександрович
Л Бабенко
Реабілітовані історією [АН України. Ін-т історії України та ін.: Редкол.: ПТ …, 1991
51991
Соціокультурна зумовленість художньо-естетичного виховання особистості
L Babenko
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 41-45, 2014
42014
Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
42010
Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з релігійними чудесами (1920-ті–1940-ві рр.)
Л Бабенко
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 327–350-327–350, 2013
22013
Відгомін" Великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова
Л Бабенко
Краєзнавство, 2010
22010
Документи органів державної безпеки УСРР–УРСР про діяльність релігійних конфесій у 1920–1950-х рр.
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
стан реЛігійності насеЛення поЛтавЩини у повоєнний період
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 1920-х рр.
Л Бабенко
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2004
22004
Я ПЕРШ ЗА ВСЕ ДУМАВ ПРО УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ...": ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕПОТЬЄВ
ЛЛ Бабенко
Культура і Сучасність, 16-23, 2015
12015
Участие советских спецслужб в закрытии церквей и культовых сооружений в Украине (1920-1940-е гг.)
ЛЛ Бабенко
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2014
12014
Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні
ЛЛ Бабенко
Гуржіївські історичні читання, 181-184, 2012
12012
ВУЧК-ДПУ-НКВС-НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті-1953 роки)
ЛЛ Бабенко
Історична пам'ять, 45-62, 2012
12012
Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
Як викорінювали український буржуазний націоналізм у викладанні української мови в Полтавському педінституті (Євген Михайлович Кудрицький)
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Проблеми розвитку краєзнавства в Україні на сторінках української періодики 20-х років ХХ ст.
Г Рудий
Краєзнавство, 2009
12009
Політичні репресії 1920–1930-х років у Полтавському педагогічному інституті
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Репресії служителів церкви під час «великого терору»(на матеріалах Полтавської області)
ЛЛ Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20