Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Бабенко Людмила Леонідівна, Бабенко Людмила, Babenko Ljudmila(orcid.org/0000-0002-6828-1414)
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918-середина 1950-х рр.): монографія
ЛЛ Бабенко
TOV" ASMI", 2014
152014
Ліквідація небільшовицьких політичних партій на Полтавщині в першій половині 1920-их років: навчальний посібник
ЛЛ Бабенко, СМ Ляхівненко
Полтава: АСМІ, 2009
72009
Роль наукової інтелігенції в розвитку історичного краєзнавства на Україні в 20-х–на початку 30-х років
ЛЛ Бабенко
Полтавський державний педінститут ім. ВГ Короленка, 1992
61992
Блискучий талант: Щепотьєв Володимир Олександрович
ЛЛ Бабенко
Реабілітовані історією. К.: Полтава, 64-69, 1992
51992
Соціокультурна зумовленість художньо-естетичного виховання особистості
L Babenko
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 41-45, 2014
42014
Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
42010
Політичні репресії 1920–1930-х років у Полтавському педагогічному інституті
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
42009
Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з релігійними чудесами (1920-ті–1940-ві рр.)
Л Бабенко
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 327–350-327–350, 2013
32013
Відгомін" Великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова
Л Бабенко
Краєзнавство, 2010
22010
Документи органів державної безпеки УСРР–УРСР про діяльність релігійних конфесій у 1920–1950-х рр.
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
стан реЛігійності насеЛення поЛтавЩини у повоєнний період
Л Бабенко
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 1920-х рр.
Л Бабенко
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2004
22004
Боротьба за політичне домінування на Полтавщині (початок 1920-х років: на прикладі партій боротьбистів, борьбистів та більшовиків)
ЛЛ Бабенко, Д Стаценко
12019
" Я ПЕРШ ЗА ВСЕ ДУМАВ ПРО УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ…": ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕПОТЬЄВ
ЛЛ Бабенко
Культура і Сучасність, 16-23, 2015
12015
Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки)
Л Бабенко
Краєзнавство, 2015
12015
Участие советских спецслужб в закрытии церквей и культовых сооружений в Украине (1920-1940-е гг.)
ЛЛ Бабенко
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2014
12014
Витоки опозиційних настроїв Василя Стуса
ЛЛ Бабенко
Література та культура Полісся, 104-109, 2012
12012
Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні
ЛЛ Бабенко
Гуржіївські історичні читання, 181-184, 2012
12012
ВУЧК-ДПУ-НКВС-НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті-1953 роки)
ЛЛ Бабенко
Історична пам'ять, 45-62, 2012
12012
Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки
ЛЛ Бабенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20