Підписатись
Мар'яна Пленюк
Мар'яна Пленюк
Науково-дослідний інститут приватного права імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Підтверджена електронна адреса в adamant.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади): дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 03
МД Пленюк
C:/Users/HP/Downloads/2017-03-30% 20Pleniuk% 20dis. pdf, 2016
272016
Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія
МД Пленюк
Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка ФГ Бурчака НАПрН …, 2016
202016
Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія
М Пленюк, А Коструба
Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені …, 2018
142018
Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність
М Пленюк
Юридична Україна, 58-62, 2014
102014
Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов’язань: нотатки до наукової дискусії
МД Пленюк
Приватне право і підприємництво, 102-107, 2016
92016
Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт
МД Пленюк
«Цивільне право та цивільний процес, 2011
82011
Юриидчнi факти як пiдстави виникення цивiльно-правових зобов'язань (теоретичнi та практичнi засади)
МД Пленюк
72017
Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов’язань
МД Пленюк
Часопис Київського університету права, 172-176, 2015
72015
насильство над жінками в сім’ї та шляхи його подолання
ММ Кудіна, МД Пленюк
МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ, 89, 2012
72012
Договір купівлі-продажу в умовах реформування цивільного законодавства
МД Пленюк
Нове українське право, 41-48, 2021
52021
Скасування Господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови
НС Кузнєцова, ОО Кот, АБ Гриняк, МД Пленюк
Вісник Національної академії правових наук України, 14-54, 2020
52020
Правова природа ризику в договорах з виконання робіт
АБ Гриняк, МД Пленюк
Вісник Національної академії правових наук України, 29-49, 2018
52018
Договір як основний юридичний факт–підстава виникнення цивільно-правових зобов’язань
МД Пленюк
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
52017
Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні
О Крупчан, А Гриняк, М Пленюк
Law of Ukraine/Pravo Ukraini, 2019
42019
Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань
МД Пленюк
Вісник Національної академії правових наук України, 120-129, 2017
42017
Про деякі напрямки удосконалення загальних положень про зобов’язання у Цивільному кодексі України
МД Пленюк
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2016
42016
Договір довічного утримання (догляду): виникнення, формування, правові характеристики
МД Пленюк
Нове українське право, 35-42, 2021
32021
Юридичні факти в доктрині приватного права України
КАВ Пленюк М.Д.
32018
Договір побутового підряду як запорука належного виконання зобов’язань
М Пленюк
Підприємництво, господарство і право 4, 21-24, 2014
32014
Загальна характеристика строків у підрядних договорах
МД Пленюк
Приватне право і підприємництво. Вип 9, 104-107, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20