Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич
Іноземні мови, 9-10, 1996
131996
Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-133, 2004
112004
Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія
НВ Зінукова, ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, НР Петранговська, ...
Д.: ДУЕП, 2009
62009
Навчаємо спілкування
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, МП Малигіна
К.: Контекст, 2002
62002
Технологія використання електронного портфеля у професійнф підготовці майбутнього вчителяіноземної мови в університетах США
І Самойлюкевич
Studies in Comparative Education, 2010
52010
Професійна підготовка вчителів іноземних мов до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства США
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 115-119, 2008
42008
Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у Великій Британії
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 40-44, 2007
42007
Getting America-wise through reading. Навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. У 2-ч кн.–Київ: Пед. думка, 2001
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, К Андерсон
Кн. І.–175 с, 2001
42001
Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання
ЛВ Калініна, ОЄ Мисечко, ІВ Самойлюкевич, ЛІ Березенська, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
22010
Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови
ІВ Самойлюкевич, ЄМ Карпенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-26, 2005
22005
Напрямки професійної інтеркультурної діяльності вчителів іноземних мов у західному інформаційному суспільстві [Електронний ресурс]
ІВ Самойлюкевич
Режим доступу: http: www. pdaa. com. ua/np/pdf/87. pdf.–Заголовок з екрана, 0
2
Англійська мова для 7 класу
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич
Генеза, 2015
12015
Шкільний вчитель нового покоління
ІВ Самойлюкевич, ЛВ Калініна
МОН України, 2014
12014
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи у початковій школі: британський вимір
ІВ Самойлюкевич
Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном …, 2012
12012
Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з Інтернет-ресурсу Youtube у практиці навчання іноземної мови для спеціального вжитку майбутніх фахівців із міжнародної …
ОМ Ножовнік
Педагогічна освіта: теорія і практика, 230-237, 2012
12012
Структура педагогічної діяльності вчителя іноземної мови в інформаційному суспільстві
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 88-91, 2009
12009
Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інформатизації освіти у США
ІВ Самойлюкевич
Педагогічна компаративістика, 87-91, 2009
12009
Синергетичний підхід до дослідження проблеми мовної педагогічної освіти в інформаційному суспільстві
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 74-76, 2008
12008
Неперервний професійний розвиток: фактори і форми
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 59-61, 2005
12005
Компетентнісний потенціал уроку англійської мови в початковій школі (на прикладі формування підприємницької компетентності)
ІВ Самойлюкевич, ВС Кравець
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20