Наталія Юріівна Щербатюк, Natalia Shcherbatyuk
Наталія Юріівна Щербатюк, Natalia Shcherbatyuk
Ternopil State Medical University
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Досвід, проблеми і шляхи удосконалення вивчення педіатрії іноземними студентами
НЮ Щербатюк, ГА Павлишин, ІО Багірян, ІЛ Горішня
Медична освіта, 45-47, 2005
22005
Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, ІБ Чорномидз
Медична освіта, 35-38, 2019
12019
Мембранодеструктивні процеси та система антиокиснювального захисту при залізодефіцитній анемії в дітей (огляд літератури)
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, МІ Горішний
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 32-36, 2018
12018
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду
НЮ Щербатюк
Вісник наукових досліджень, 15-17, 2007
12007
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ГІМНАСТИКОЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І Сундукова, О Стасенко, Н Щербатюк
Improving the Life Quality: View of Scientists, 286, 2019
2019
ДИНАМІКА ЕРИТРОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ДІТЕЙ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, МІ Горішний
Медичний форум, 96, 2019
2019
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НІ Щербатюк
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 251, 2018
2018
Позааудиторна робота з фізичного виховання як засіб активізації фізкультурної діяльності студентської молоді
АО Мельнік, НІ Щербатюк
2018
Маркетингова політика розвитку фізичної культури і спорту у професійній підготовці студентів
НІ Щербатюк
ФОП Озеров ГВ, 2018
2018
Формування здоровязберігаючої компетентності майбутнього викладача фізичного виховання у туристичній діяльності
ЯО Логвінова, НІ Щербатюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
НІ Щербатюк
MODERN PROBLEMS OF IMPROVE LIVING STANDARDS IN A GLOBALIZED WORLD, 252, 2017
2017
Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами
НІ Щербатюк
Поліграфічне підприємство Ексклюзив-Систем, 2017
2017
ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРИ ПОРУШЕННІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ
НЮ Щербатюк, ІМ Горішний, УМ Мудрик
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ, 48, 2017
2017
Теоретичні основи проектування туристичних походів
НІ Щербатюк
Поліграфічне підприємство Ексклюзив-Систем, 2016
2016
Ефективність застосування Біон 3 Кід в комплексному лікуванні дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями
матеріали підсумкової 19 науково-практичної конференції “Здобутки клінічної…, 2016
2016
Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (огляд літератури)
НЮ Щербатюк, УМ Мудрик, ІМ Горішній
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 47-50, 2014
2014
Лабораторная характеристика дефицита железа у детей
НЮ Щербатюк
Здоровье ребенка, 2013
2013
Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей
НЮ Щербатюк
Здоровье ребенка, 45, 2013
2013
Туризм-ефективний метод залучення школярів до занять фізичною культурою
НІ Щербатюк
КНТУ, 2012
2012
Клінічна характеристика дітей, хворих на залізодефіцитну анемію в Тернопільській області
Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2 (ноябрь/декабрь…, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20