Follow
Leonid ORSHANSKIY
Leonid ORSHANSKIY
Other namesЛеонід Володимирович ОРШАНСЬКИЙ
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Verified email at dspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Художньо-трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання: монографія
ЛВ Оршанський
Дрогобич: Швидко Друк, 278 с., 2008
562008
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
292012
Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання
ЛВ Оршанський
НПУ імені М. Драгоманова, 2009
232009
Художньо-трудова підготовка вчителів трудового навчання: монографія
ЛВ Оршанський
Дрогобич: Коло, 2008
212008
Професійна дизайн-освіта : теорія і практика художньої обробки деревини : навч.-метод. посібник
СВК Оршанський Л.В., Тименко В.П.
К.: Педагогічна думка, 2007
18*2007
Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти
ЛВ Оршанський
Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал], С …, 2011
172011
Теоретико-методичні засади художньотрудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання: Дис... д-ра наук: 13.00. 04-2009. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора …
ЛВ Оршанський
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова.–Київ, 2009
162009
Структурна модель ступеневої підготовки сучасного вчителя трудового навчання
Л Оршанський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
132007
Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія
СР Оршанський Л.
Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2016
122016
Декоративно-ужиткове мистецтво та етнодизайн–традиції і сучасність у художньо-трудовій підготовці майбутніх учителів трудового навчання
Л Оршанський
Инновационные образовательные технологи, 77-82, 2000
12*2000
Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності: монографія
Л Оршанський
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014
11*2014
Професійна підготовка на засадах компетентнісного підходу
В Ковальчук, Л Оршанський
Молодь і ринок, 6-10, 2016
102016
До проблеми технологічної підготовки школярів у сучасних умовах
ЛВ Оршанський
Трудова підготовка в закладах освіти, С. 6 – 9, 2011
102011
Метод проектів у системі підготовки сучасного вчителя трудового навчання
ЛВ Оршанський
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2010
102010
Професійна педагогіка: навч. посібник [для студентів спеціальності «Професійне навчання»]
ЛВ Оршанський, ВК Сидоренко
Дрогобич: РВВ ДДПУ, 112, 2007
92007
Технологія художньої обробки деревини : навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
КРФ Оршанський Л.В.
Дрогобич: Коло, 2001
9*2001
Технологія деревообробного ремесла: навч. посібник / за заг. ред. Л.В. Оршанського.
ЛВ Оршанський, МС Курач, ВЮ Цісарук, ВЄ Ясеницький
Тернопіль : ТзОВ „Терно-граф”, 2012
72012
Креативне інформаційно-освітнє середовище як чинник саморозвитку особистості
Л Оршанський
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
72010
Художньо-трудова пiдготовка майбутнiх учителiв трудового навчання: монографiя
ЛВ Оршанський
72008
Традиційний український орнамент : методика навчання : навч.-метод. посібник
ЛВ Оршанський
Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20