Підписатись
Михайло Томчук, Tomchuk Mykhailo
Михайло Томчук, Tomchuk Mykhailo
професор психології, https://orcid.org/0000-0002-4508-1495, КЗВО "Вінницька академія безперервної
Підтверджена електронна адреса в academia.vn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі: монографія
СМ Томчук, МІ Томчук
Вінниця: КВНЗ «ВАНО 200, 2018
1392018
Методологічні засади дослідження та формування психологічної готовності особистості до діяльності
М Томчук
Психологія і суспільство, 41-46, 2010
722010
Психологічна готовність особистості до правоохоронної діяльності: монографія
МІ Томчук
Хмельницький: НВП «Еврика, 2003
342003
Педагогіка та психологія вищої школи
ДВ Чернілевський, МІ Томчук
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Вінниця …, 2006
242006
Соціально-психологічні проблеми готовності учнів до служби в Збройних Силах України
МІ Томчук
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1996
221996
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
МІ ТОМЧУК
162009
Психологічні основи військово-патріотичного виховання учнів
МІ Томчук, ВВ Шевченко
Монографія.–Миколаїв: Вид. від. МФ НаУКМА, 1999
161999
Військове виховання на Україні: історія розвитку та сучасні проблеми
ГД Темко, МІ Томчук
К.: Варта, 1997
151997
Методологічні основи виховання воїнів Збройних сил України
МІ Томчук
К.: Варта, 1997
141997
Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців: Моно графія
МІ Томчук, ЮО Овчаренко
О.: ОРІДУНАДУ, 2006
132006
Психологічна готовність майбутніх фахівців до ділового спілкування іноземними мовами: монографія
МІ Томчук, СМ Бучацька
Вінниця: Вінницька газета, 2010
112010
Соціально-психологічні проблеми розвитку особистості з особливими потребами
МІ Томчук
Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи: зб. наук …, 2003
112003
Психологічні основи підготовки учнів до військової служби
МІ Томчук
Томчук МІ–К.: Освіта, 1994
101994
Психологічний супровід дітей, які зазнали втрату батьків, в умовах рекреації
МІ Томчук, МВ Яцюк, МИ Томчук, МВ Яцюк
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
92016
Психодіагностика готовності учнів до військової служби: проблеми, методи, методики
МІ Томчук
Вінниця: Універсум, 1992
91992
Розвиток автономності особистості юнацького віку у системі сімейних взаємостосунків:[монографія]
МІ Томчук, МВ Яцюк
Вінниця: ВОІПОПП 240, 2013
82013
Психологія професійної рефлексії особистості в особливих умовах діяльності: монографія
МІ Томчук
Хмельницький: НАДПСУ, 2011
82011
Організація та методика допризовної підготовки: Навчально-методичний посібник
ЯІ Конотопенко, МІ Томчук
К.: Вежа, 1996
81996
Особенности психологической готовности юношей к службе в Вооруженных силах СССР
МИ Томчук
81984
та Сіранчук, НЗ, 2012
ДВ Чернілевський, МІ Томчук, ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, ...
Методологія наукової діяльності, 0
8
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20