Follow
Tetiana Ianevych
Tetiana Ianevych
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Some goodness of fit tests for random sequences
Y Kozachenko, T Ianevych
Lithuanian Journal of Statistics 52 (1), 5-13, 2013
32013
An approximation of processes
OE Kamenshchikova, TO Yanevich
Journal: Theor. Probability and Math. Statist 83, 71-82, 2011
3*2011
Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components
TO Ianevych, YV Kozachenko, VB Troshki
Random Operators and Stochastic Equations 25 (1), 1-10, 2017
22017
An L p -criterion for testing a hypothesis about the covariance function of a random sequence
TO Yanevich
Theor. Probability and Math. Statist. 92, 163 - 173, 2016
22016
Напрями підвищення надійності показників структурного обстеження малих підприємств за доменами
ЯЯТО Гончар О.В.
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 2010
22010
On one way of modeling a stochastic process with given accuracy and reliability
T Ianevych, I Rozora, A Pashko
Monte Carlo Methods and Applications, 2022
2022
On test for checking hypothesis on expectation and covariance function of stochastic process
TO Ianevych, YV Kozachenko, VB Troshki
Communications in Statistics-Theory and Methods 51 (2), 356-367, 2022
2022
Methods for modeling the Ornstein-Uhlenbeck process
AO Pashko, TO Ianevych
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2019
2019
An overview of “Cross-cultural Survey Guidelines"
TI O. Vasylyk
The Survey Statistician 78, 32 - 34, 2018
2018
Моделювання даних з великою кількістю нулів при обстеженні капітальних інвестицій України
ЯТ О.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2015
2015
Використання моделей у вибіркових обстеженнях
ЯТО Василик О.І.
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, 2014
2014
Using robust regression for capital expenditure estimation
OI Vasylyk, TO Ianevych
Proceedings of the Summer School of Baltic-Nordic-Ukrainian Network on …, 2013
2013
Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра
ЯТО Дзямко, В.Й.
Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, 2012
2012
Питання використання інформації попередніх спостережень при проведенні вибіркових обстежень
ЯТО Гончар О.В.
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 2012
2012
Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.
ЯЯТО Василик О.І.
Видавництво Київського університету, 2010
2010
Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції стаціонарної гаусової випадкової послідовності
ЯЯТО Козаченко Ю.В.
Вісник Ужгородського університету, 2010
2010
Оцінювання показників малих підприємств за доменами.
ЯЯТО Гончар О.В.
Статистика України 3 (50), 2010
2010
Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека
ЯЯТО Ямненко Р.Є.
Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, 2009
2009
Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp
Т Яковенко
Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, 2009
2009
Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей // Simulation of the stationary random sequences
Я Василик, Козаченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20