Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Еколого-економічні системи: основні аспекти
РІ Розум, МВ Буряк, ІВ Любезна
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2015
512015
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
372016
Improving efficiency of using agricultural land
РІ Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся, 193-196, 2017
172017
Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers
R Hevko, A Vitrovyi, O Klendii, I Liubezna
Bulletin of the Transilvania University of Brasov 10 (2), 39-46, 2017
132017
Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів
ІВ Любезна
92009
Організаційно-економічний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2018
72018
Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу …, 2010
72010
Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Галицький економічний вісник, 2013
52013
Сучасний стан та підвищення ефективності використання земельних ресурсів України
ВМ Вайда
Тернопільський національний економічний університет, 2017
32017
Напрями покращення землекористування в АПК
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІВ Любезна
Інноваційна економіка, 126-132, 2017
32017
Розвиток внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах автоматизованих інформаційних систем
ІВ Любезна
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 72-78, 2008
32008
Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення
ІВ Любезна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2008
32008
Матеріальні ресурси в системі управління підприємством
НГ Любезна, І.В. Мельник
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 145-151, 2006
3*2006
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
22016
Економічний механізм регулювання раціонального землекористування
В Вайда, І Любезна
Тернопіль, Астон, 2016
22016
Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку
ІВ Любезна
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу, 221 -226, 2013
22013
Деякі аспекти системи управління персоналом
ІВ Любезна
SWorld Journal, 46-51, 2017
12017
Підвищення ефективності асортиментної політики підприємства
МЛ Яуковчук
Тернопільський національний економічний університет, 2017
12017
Удосконалення роботи системи опалення підприємства шляхом переходу на альтернативні джерела енергії
ІВ Любезна, ІВ Дідик
Тернопільський національний економічний університет, 2016
12016
Нормування матеріальних запасів в системі управління підприємствами целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Науковий вісник Ужгородського університету, 89 - 92, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20