Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еколого-економічні системи: основні аспекти
РІ Розум, МВ Буряк, ІВ Любезна
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2015
432015
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
302016
Improving efficiency of using agricultural land
РІ Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся, 193-196, 2017
142017
Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів
ІВ Любезна
Дис.… к. е. н. спец 8 (04), 2009
132009
Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers
R Hevko, A Vitrovyi, O Klendii, I Liubezna
Bulletin of the Transilvania University of Brasov 10 (2), 39-46, 2017
112017
Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу …, 2010
112010
Організаційно-економічний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2018
52018
Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
І Любезна
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
52013
Сучасний стан та підвищення ефективності використання земельних ресурсів України
ВМ Вайда, ІВ Любезна
URL: http://dspace. tneu. edu. ua/bitstream/316497/16924/1/% D0 92, D0, 2017
32017
Розвиток внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах автоматизованих інформаційних систем
ІВ Любезна
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 72-78, 2008
32008
Напрями покращення землекористування в АПК
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІВ Любезна
Інноваційна економіка, 126-132, 2017
22017
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич
Тернопіль, Астон, стор 58, 2016
22016
Економічний механізм регулювання раціонального землекористування
В Вайда, І Любезна
Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук …, 2016
22016
Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку
ІВ Любезна
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу, 221 -226, 2013
22013
Завдання та загальнотеоретичні основи організації внутрішньогосподарського контролю запасів
ІВ Любезна
Вісник Житомирського державного технологічного університету, С. 82 - 85., 2008
22008
Матеріальні ресурси в системі управління підприємством
НГ Любезна, І.В. Мельник
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 145-151, 2006
2*2006
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ІВ Любезна
SWorld Journal, 46-51, 2017
12017
Підвищення ефективності асортиментної політики підприємства
МЛ Яуковчук
Тернопільський національний економічний університет, 2017
12017
Удосконалення роботи системи опалення підприємства шляхом переходу на альтернативні джерела енергії
ІВ Любезна, ІВ Дідик
Тернопільський національний економічний університет, 2016
12016
Нормування матеріальних запасів в системі управління підприємствами целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Науковий вісник Ужгородського університету, 89 - 92, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20