Подписаться
Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Любезна Ірина Василівна, Iryna Liubezna, Iryna Lyubezna
Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еколого-економічні системи: основні аспекти
РІ Розум, МВ Буряк, ІВ Любезна
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2015
542015
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
392016
Improving efficiency of using agricultural land
RI Rozum, IV Liubezna, OM Kalchenko
Науковий вісник Полісся 1 (3 (11)), 193-196, 2017
272017
Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers
R Hevko, A Vitrovyi, O Klendii, I Liubezna
Bulletin of the Transilvania University of Brasov 10 (2), 39-46, 2017
162017
Організаційно-економчний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
122018
Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу …, 2010
112010
Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів
ІВ Любезна
112009
Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості
ІВ Любезна
Галицький економічний вісник, 2013
72013
Сучасний стан та підвищення ефективності використання земельних ресурсів України
ВМ Вайда
Тернопільський національний економічний університет, 2017
42017
Деякі аспекти системи управління персоналом
ІВ Любезна
SWorld Journal, 46-51, 2017
32017
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
32016
Економічний механізм регулювання раціонального землекористування
В Вайда, І Любезна
Тернопіль, Астон, 2016
32016
Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку
ІВ Любезна
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу, 221 -226, 2013
32013
Розвиток внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах автоматизованих інформаційних систем
ІВ Любезна
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 72-78, 2008
32008
Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення
ІВ Любезна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2008
32008
Матеріальні ресурси в системі управління підприємством
НГ Любезна, І.В. Мельник
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 145-151, 2006
3*2006
Зарубіжний досвід у сфері енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ІВ Любезна, ВВ Градовий
Інноваційна економіка, 167-175, 2019
22019
Розвиток сонячної енергетики в Україні
ЮВ Дзядикевич, МВ Буряк, ІВ Любезна
Інноваційна економіка, 120-125, 2018
22018
Напрями покращення землекористування в АПК
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІВ Любезна
Інноваційна економіка, 126-132, 2017
22017
FOREIGN EXPERIENCE IN ENERGY SAVING
YV Dziadykevych, IV Liubezna, VV Hradovyi
Innovative economy, 167-175, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20