Tetiana Cherneta / Тетяна Чернета
Tetiana Cherneta / Тетяна Чернета
Borys Grinchenko Kyiv University / Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наслідування автентичних кобзарських традицій у сучасній музичній практиці
ТО Чернета
Мистецтвознавчі записки, 58-63, 2009
32009
Рецензія на монографію Лісняк І. М. «Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХI століття»
Т Чернета
Музика, 2020
2020
«Музика як спадщина: від традиції до продукту» - міжнародний навчальний курс
Т Чернета
Музика, 2020
2020
Folklore researches in DI Yavornytsky’s ethnographic heritage
T Cherneta
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
Фольклористичні розвідки в етнографічній спадщині ДІ Яворницького
TO Cherneta
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 407-411, 2019
2019
Фольклористичні розвідки в етнографічній спадщині ДІ Яворницького
TO Cherneta
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 407-411, 2019
2019
Theory and Practice of Professional Vocalists Training in Postsecondary Institutions of Ukraine
Т Cherneta
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2018
2018
Педагогічно-виконавські особливості дніпропетровської академічної бандурної школи
ТО Чернета
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського «Виконавське музикознавство», 79–87, 2018
2018
Чарівницям-60!
Т Чернета
Музика, 2017
2017
Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму
ТО Чернета
2017
Вокальні школи online: освітня інновація чи бізнес?
ТО Чернета
Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ …, 2017
2017
Бандура у Дніпропетровській філармонії: історія і сучасність
ТО Чернета, СВ Овчарова
Актуальні питання культурології, 35-39, 2017
2017
Виконавські конкурси і фестивалі як фактор розширення репертуару бандуристів
Т Чернета
Культурно-мистецькі обрії - 2016 : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конфер …, 2016
2016
Листи А. Ф. Омельченка з приватних архівів
Т Чернета
Мистецька освіта і культура України ХХІ ст.: євроінтеграційний вектор: Зб …, 2016
2016
Харківські бандури з фонду Дніпропетровського історичного музею
ТО Чернета
Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : зб. мат. Міжнар. наук.-практ …, 2016
2016
Методична спадщина АФ Омельченка
TO Cherneta
Мистецтвознавчі записки, 168-175, 2016
2016
"Бандура дарує натхнення"
Т Чернета
Музика, 2015
2015
Натхненні зустрічі
Т Чернета
Музика, 50-52, 2014
2014
Життєтворчість, огранена долею
Т Чернета
2014
А хто грає, того знають і дякують люде…(до 85-річчя ЛС Воріної)
ТО Чернета
Мистецтвознавчі записки, 322-325, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20