Марія Купріянівна Шеремет
Марія Купріянівна Шеремет
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Логопедія: підручник
МК Шеремет
К.: Видавничий дім «Слово, 2010
362010
Проблеми та перспективи спеціальної освіти
МК Шеремет
Корекційна педагогіка. Вісник асоціації корекційних педагогів, 14-16, 2007
322007
Логопедія
МК Шеремет
К.: Видавничій Дім «Слово», 2014.–672 с, 2010
282010
Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
НВ Манько, МК Шеремет
К.: КНТ 256, 2008
212008
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі: Навчально-методичний посібник
МК Шеремет, НГ Пахомова
К.: Знання, 2009
202009
Психолого-педагогічні основи підготовки слабочуючих дітей до навчання в школі: Дис…. докт. пед. наук: 13.00. 03
МК Шеремет
Шеремет Марія Купріянівна–К, 1997
201997
Підготовка корекційних педагогів у вищих навчальних закладах України
МК Шеремет
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
182011
Логопедія. Підручник. Третє видання, перероблене та доповнене/За ред. МК Шеремет
МК Шеремет
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
172014
Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник
МК Шеремет
Рецензент–доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри соціальної …, 2006
172006
Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку в нормі та патології
КСВ Шеремет М.К.
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка …, 2014
162014
Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник
МК Шеремет, ОВ Ревуцька
К.: Знання, 2009
162009
Особливості стану мовлення у дітей зі зниженим слухом шестирічного віку
МК Шеремет
К.: ІЗМН, 1997
121997
Нейрофізіологічні особливості розвитку мовлення дітей раннього віку
МК Шеремет
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19, 8-13, 2008
10*2008
Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України
ВМ Синьов, МК Шеремет, ЛМ Руденко, ДІ Шульженко
Актуальні питання корекційної освіти, 323-344, 2016
92016
Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі
ВМ Синьов, МК Шеремет
92015
Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
БОВ Шеремет М.К.
Суми: вид. - Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
9*2013
Актуальні проблеми спеціальної освіти
МК Шеремет
Науковий часопис. Зб. наукових праць.–К.: НПУ імені МП Драгоманова, 79-81, 2007
82007
Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови
МК Шеремет, Г Загурська
Педагогіка та методики: спеціальні. Збірник наукових статей НПУ ім. МП …, 2001
82001
Особливості формування вищої форми передачі інформаці
МК Шеремет
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2011
72011
Готовність дітей зі зниженим слухом до навчання у школі: Навчальний посібник
МК Шеремет
К.: ІСДО, 1996
71996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20