Підписатись
Остапенко Тимур Александрович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення суб’єкта злочину за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
ТО Остапенко
Актуальні проблеми держави і права, 239-243, 2007
42007
„Книга Статут та інші права малоросійські“ як важливий напрямок проведення кодифікації права України-Гетьманщини другої половини XVIII ст.
ТО Остапенко
Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної …, 2009
3*2009
Сімейне право Лівобережної України (друга половина XVII—перша половина XVIII ст.)
ТО Остапенко
Актуальні проблеми держави і права, 170-178, 2009
32009
Зобов’язальне право Гетьманщини за „Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р.
ТО Остапенко
Митна справа, 52-56, 2007
32007
Основні напрямки історіографічного дослідження правової системи україни-гетьманщини у другій половині XVII–80-рр. XVIII ст. ст.
ТО Остапенко
Митна справа, 61-61, 2013
22013
Вплив німецького міського права на розвиток правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII–80-х pp. XVIII ст.
ТО Остапенко
Актуальні проблеми держави і права–2012.–Вип 63, 289-294, 2012
22012
Джерела права Московської держави на Україні-Гетьманщині в другій половині XVII – 80-х рр. XVIII ст.
ТО Остапенко
Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової …, 2009
2*2009
Юридичне оформлення системи злочинів проти моралі на українських землях у кримінальному законодавстві Австро-Угорської імперії
ТО Остапенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 4, 2020
12020
Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року як правова пам’ятка міського самоврядування України
ОЙ Вовк, ВО Карпічков
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
12018
Система злочинів проти моралі в джерелах права на українських землях польсько-литовської доби
ТО Остапенко, ОО Громовий
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
12016
Становлення та розвиток адвокатури у радянській Україні (1919–1939 рр.)
ТО Остапенко, СВ Бабій
Митна справа, 8, 2016
12016
Становлення та розвиток адвокатури у радянській Україні (1919–1939 рр.)
ТО Остапенко, СВ Бабій
Митна справа, 8-14, 2015
12015
Джерельна основа правової системи України–Гетьманщини другої половини XVII–80-х рр. XVIII ст.
ТО Остапенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Збірник Суд і розправа в правах малоросійських Ф. Чуйкевича–важливий напрямок розвитку правової системи України-Гетьманщини XVIII ст.
ТО Остапенко
Митна справа, 71-75, 2014
12014
Правова система України-Гетьманщини у другій половині XVII-80-х pp. XVIII ст
ТО Остапенко, ТА Остапенко
12011
Німецьке міське право та його застосування в Україні-Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
ТО Остапенко
ЗакДУ, 2010
12010
ВПЛИВ СТАТУТУ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1588 РОКУ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII—80-Х РР. XVIII СТ.
ТО Остапенко
Видання містить статті, пов'язані з характеристикою пра-вової спадщини …, 2009
12009
Революційні військові суди Української Народної Республіки доби Центральної Ради: особливості утворення та діяльності
ТО Остапенко
Університет митної справи та фінансів, 2021
2021
Договір як джерело приватного права на українських землях Королівства Польського та Речі Посполитої
ТО Остапенко, ТО Остапенко, ТА Остапенко
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Основні напрями проведення судової реформи К. Розумовського в Україні-Гетьманщині 1760–1763 рр.
ТО Остапенко, ТО Остапенко, ТА Остапенко
Одеса: Гельветика, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20