Мацера Ольга Олегівна / Matsera O./ Мацера О. О.
Мацера Ольга Олегівна / Matsera O./ Мацера О. О.
Вінницький національний аграрний, асистент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії,
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops
N Telekalo, M Mordvaniuk, H Shafar, O Matserа
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 2019
172019
Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date= Порівняльна оцінка якісних властивостей озимого ріпаку …
O Matserа
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво …, 2020
32020
Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву
ВА Мазур, ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво.-2018.-№ 9.-С. 41-50., 2018
32018
Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення
ВА Мазур, ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С. 5-17., 2019
22019
Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення
ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво, 34-41, 2016
12016
Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення
ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво, 15-22, 2016
12016
Ознайомча практика. Методичні вказівки до виконання практики (Введення до спеціальності) студентами з галузі знань 20–" Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 …
ІМ Дідур, ММ Неїлик, ОО Мацера
2021
The effect of sowing method and n application on seed yield and n use efficiency of winter oilseed rape
O Matsera
Danish Scientific Journal. Denmark: København, 2020.№ 43, vol. 2. Р. 3-7., 2021
2021
Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку
ОО Мацера
Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 19. С. 76-85., 2021
2021
The effect of growing technology elements on winter rapeseed seeds and quality under conditions of Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine
O Matsera
Norwegian Journal of Development of the International Science, 2021
2021
Yield and qualitative properties of winter rapeseed hybrids depending on the applied norms of fertilizers and terms of sowing
O Matsera
The Scientific Heritage, 2021
2021
Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 …
ІМ Дідур, ОО Мацера
2020
Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку.
ОО Мацера
Стратегії розвитку сучасної освіти і науки: матеріали І Міжнарод. наук …, 2020
2020
THE EFFECT OF GROWING TECHNOLOGY ELEMENTS ON DEVELOPMENT, YIELD AND QUALITY OF WINTER RAPESEED SEEDS
O Matsera
The Scientific Heritage, 2020
2020
Перезимовка растений озимого рапса в зависимости от разных сроков посева и уровней основного удобрения
ОО Мацера
Norwegian Journal of Development of the International Science, 2020
2020
Energy efficiency of winter rapeseed cultivation depending on the technology elements
OO Matsera
Feeds and Feed Production, 87-92, 2019
2019
Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 …
ІМ Дідур, ОО Мацера
2019
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
ОО Мацера
2019
Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України (Пат. на корисну модель№ 124668)
ВА Мазур, ОО Мацера
Пат. 124668 UA, МПК A01B 79/00.-№ u 2017 02788; заявл. 24.03. 2017; опубл …, 2018
2018
Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201" Агрономія" освітнього ступеня" Бакалавр" денної та заочної форм навчання
ІМ Дідур, ОО Мацера
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20