Follow
Olena Sushch; Олена Сущ
Olena Sushch; Олена Сущ
доцент, кандидат юридичних наук
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційне право : підручник
ЮМЖ О.П. Сущ ,О.М. Шуміло
Право, 2015
16*2015
Поняття правової категорії «корпоративне інвестування» та його відмінність від категорій «спільна діяльність та спільне інвестування»
ОП Сущ
Право і Безпека, 225-230, 2010
132010
Цивільні правовідносини з корпоративного інвестування: монографія/ О.П. Сущ.- Х.:Право, 2017. - 200 с.
ОП Сущ
Право, 2017
82017
Правове регулювання корпоративного інвестування: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. П. Сущ; НАН України , НДІ приват. права і …
ОП Сущ
62014
Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування
ОП Сущ
Форум права, 892-898, 2012
52012
Поняття та ознаки договору про управління активами корпоративного фонду
ОП Сущ
Прикарпатський юридичний вісник, 2016
42016
Особливості правового становища корпоративних інвестиційних фондів
ОП Сущ
Право та інновації, 44-50, 2015
42015
Договір як форма закріплення прав та обов’язків суб’єктного складу відносин з корпоративного інвестування
ОП Сущ
Право та інновації, С. 80-86, 2015
32015
Ліцензування господарської діяльності
ОП Сущ
Господарське право України : навчальний посібник : у 2 ч. Ч 1; за заг. ред …, 2013
3*2013
Проблемні аспекти правового регулювання диревативних фінансових інструментів
ДС Трофименко, ОП Сущ
22022
SPECIFIC FEATURES OF PROVING IN DISPUTES ON RECOGNIZING PERSONS AS REFUGEES: ON THE BASIS OF CASE LAW OF UKRAINIAN SUPREME COURT AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
VT Vladyslav Teremetskyi, Olena Kalashnyk, Brusakova Oksana, Dzhafarova ...
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 1-9, 2021
2*2021
Особливості правового становища транснаціональних корпорацій
ОП Сущ
12023
Категорія "соціальний ефект" у правовому регулюванні інвестиційної діяльності
ОП Сущ
розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та …, 2016
12016
Поняття та ознаки інституційних інвесторів
ОП Сущ
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наукво-практичної конференції …, 2016
12016
Особливості правового становища транснаціональних корпорацій
СО П.
«Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія …, 2023
2023
Правове регулювання договорів у сфері інвестиційної діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» другого …
ОП Сущ
2023
Конкурентне право: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» другого (магістерського) рівня
ОП Сущ, ДС Трофименко
2023
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ ТА КРАУДІНВЕСТИНГУ В УКРАЇНІ
ОП Сущ
Рекомендовано до публікації Вченою радою Науково-дослідного інституту …, 2023
2023
Міжнародний центр по урегулюванню інвестиційних спорів як інституція забезпечення міжнародної економічної безпеки розвинених країн світу
ОП Сущ
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2023
2023
Цивільне право: методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності 081" Право" освітньої програми" Правове регулювання економіки" першого …
ДС Трофименко, ЛВ Єрофєєнко, ОП Сущ
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20