Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of existing approaches to setting the intelligent management systems of transport undertakings
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Кузнєцов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (9), 17-22, 2015
42015
Вихри в плоском газодинамическом следе за цилиндром
ОМ Кузнецов, СГ Попов
Изв. АН СССР. Механ. жидкости и газа, 112-113, 1967
41967
Організаційно-методичні аспекти ревізії розрахунків з оплати праці на підприємстві
ОМ Кузнецов
ХНЕУ, 2012
32012
Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Кузнєцов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17-22, 2015
22015
Динамический анализ колебаний колесной пары вагона при ее движении с короткой неровностью на поверхности катания
ВВ Бондаренко, ДИ Скурихин, АН Кузнецов, АИ Рубаненко
Коммунальное хозяйство городов, 278-289, 0
2
Прикладна механіка. В 2-х ч. Ч. 1: Основи механіки деформівного тіла: навчальний посібник.
ВП Шпачук, ОМ Кузнецов
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
2018
Конспект лекцій з дисциплін «Прикладна механіка».«Технічна механіка»(для студентів 1–4 курсів денної і заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 …
ВП Шпачук, ОМ Кузнецов
2018
Сучасні підходи нового курсу стрільб для поліцейських як сприятливі педагогічні умови для удосконалення вогневої підготовки слухачів первинної професійної підготовки
ТС Вайда, О Кузнєцов
Одеса: ОДУВС, 2017
2017
Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів
ДЮ Зубенко, ОМ Кузнецов, ВВ Ліньков, ОМ Петренко, ЛО Каци
ScienceRise 1 (2 (30)), 2017
2017
Прикладна механіка: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”).
ВП Шпачук, ОМ Кузнецов, ВФ Жуков
2012
психофізичнА тА тАктичнА підготовкА ПРАЦ| ВНИК| В овс щодо діи в єкстРємАльних ситуАціях РєидєРського зАхоплєння сувєктів господАРювАння
ТС Вайда, ОІ Кузнєцов
2011
РАСЧЕТ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ МОТОРНОЙ БАЛКИ ТЕЛЕЖКИ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНА
ВП Шпачук, АИ Рубаненко, АН Кузнецов, ВН Зинченко
Коммунальное хозяйство городов, 412-417, 2009
2009
Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт з основ теорії споруд «ВНУТРІШНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОСТОМУ …
МА Засядько, НВ Середа, ЛІ Колодій, ОМ Кузнєцов, МЮ Смолянінов, ...
2009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисциплін «Технічна механіка» і «Прикладна механіка»(для студентів 2, 3 …
ОМ Кузнецов, ВП Шпачук
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії споруд»(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»).
ОМ Кузнецов, МА Засядько, ОО Чупринін
2009
Конспект лекцій з прикладної механіки
ВП Шпачук, ОМ Кузнєцов
2009
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсу прикладної механіки
ОМ Кузнєцов, ВП Шпачук
2009
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка»(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702–“Електромеханіка …
ОМ Кузнецов, ВП Шпачук
2009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисципліни «Технічна механіка» і" Прикладна механіка" для студентів 2, 3 …
ВП Шпачук, ОМ Кузнецов
2008
Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу" Основи розрахунку на міцність" курсу прикладної механіки (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6 …
ВП Шпачук, ОМ Кузнєцов
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20