Підписатись
Дар'я Бутенко
Дар'я Бутенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємств
ВМ Гриньова, ДС Бутенко
Інновації: проблеми науки та практики, 150-163, 2013
142013
Трансфер інноваційних технологій: сутність і значення для сучасної економіки України
ДС Бутенко, ІІ Ткачук
Глобальні та національні проблеми економіки, 232-235, 2015
112015
Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку
ДС Бутенко
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез …, 2013
102013
Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства
ДС Бутенко
ХНЕУ, 2012
92012
Теорії мотивації: практичний аспект
ДС Бутенко
82020
Мотиваційний менеджмент у підприємницькій діяльності
ДС Бутенко
82019
Теоретичне дослідження інноваційної сприятливості підприємств
ДС Бутенко
Харків: БІЗНЕС ІНФОРМ, 221-223, 2011
72011
Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу
ДС Бутенко
52019
Шляхи розвитку підприємницької діяльності в Україні
ДС Бутенко, ЮС Довгопола
Молодий вчений, 682-685, 2016
52016
Разработка системы грейдов как инструмент мотивации сотрудников
ДС Бутенко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 9-1, 2014
52014
Пошук шляхів розвитку підприємницької діяльності в Україні
ДС Бутенко
42021
Використання воронки продаж для підвищення ефективності інтернет-торгівлі
ДС Бутенко, КР Немашкало
32020
Ровиток інтернет-маркетингу та його вплив на підприємницьку діяльність
ДС Бутенко, ІО Кінас
32020
Выбор метода оценки результативности инновационной деятельности предприятий
ДС Бутенко
Бизнес Информ, 2, 2010
32010
Теоретические основы формирования инновационного потенциала малого и среднего бизнеса/ВМ Гриньова, ДС Бутенко
ВН Гринева
Бизнес Информ, 19-23, 2008
32008
Формування механізму організаційного капіталу суб'єктів підприємництва
ДС Бутенко, ЮД Шеянова
Економіка та держава, 175-179, 2020
22020
Вибір стратегії розвитку підприємства
ДС Бутенко, ВО Буткова
22019
Рівень розвитку підприємницької діяльності в Україні на засадах оцінки міжнародного підприємництва
ДС Бутенко
22018
Сутність інноваційної сприйнятливості підприємства
ОБ Мусійовська
Науковий вісник НЛТУ України 23 (12), 284-291, 2013
22013
Otsinka rezultatyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva
DS Butenko
Evaluations of innovative business enterprises]. Аvtoref. dys.… kand. ekon …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20