Подписаться
Karpishchenko Oleksii, Карпіщенко Олексій, Карпищенко Алексей
Karpishchenko Oleksii, Карпіщенко Олексій, Карпищенко Алексей
професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2952017
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
1812018
Економіка підприємств
ІО Мельник, ИО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
1642014
Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Практикум
ЛГ Мельник, Л Хенс
Університетська книга, 2007
1172007
Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України
ЛГ Мельник, ЮМ Завдовєва, ЄО Балацький, АО Бойко, ...
ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2021
1162021
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
642005
Creating the Model of Balanced Business Development Based on Ecosystem Approach
N Skorobogatova
Technology Audit and Production Reserves 2 (4), 6-10, 2009
562009
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОІ Карпіщенко
Університетська книга, 2006
542006
Стратегічне планування
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ОО Карпіщенко
Вид-во СумДУ, 2013
372013
Еколого-економічні проблеми використання мінеральних добрив
ОІ Карпіщенко, ОО Карпіщенко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 5-11, 2013
252013
Науково-методичні основи удосконалення економічного механізму розвитку еколого-інноваційної діяльності
ТО Карпіщенко, ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування та організація …, 2002
202002
Агроэкосистемы: проблемы устойчивого развития: монография
АИ Карпищенко, МН Ксенофонтова
Сумы: Козацький вал, 2004
16*2004
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства
ОФ Балацкий, СН Козьменко, ПП Бобровский, АИ Карпищенко, ...
Урожай, 1992
151992
Оплата праці як чинник конкурентоспроможності національної економіки
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ТО Ілляшенко
Видавництво СумДУ, 2007
62007
Економіка праці: Навч. посіб. для студ. екон. спец
ОІ Карпіщенко, ОВ Прокопенко, ІМ Сотник, ТО Карпіщенко
Суми: СумДУ, 2002
52002
Еколого-економічна оцінка використання земельних угідь
ОІ Карпіщенко, АИ Карпищенко
Видавництво СумДУ, 2012
3*2012
Оценка эколого-экономического ущерба сельскохозяйственным земельным ресурсам
АИ Карпищенко, МН Ксенофонтова
Издательство СумГУ, 2004
32004
Вплив машинобудівних підприємств на навколишнє середовище
ОІ Карпіщенко, ДЮ Казбан
Сумський державний університет, 2015
22015
Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємством
ОІ Карпіщенко, ЛМ Таранюк, ОВ Люльов, КВ Таранюк
Сумський державний університет, 2015
22015
Совершенствование экономического инструментария интегральной оценки технологического потенциала предприятий Украины
КВ Ильяшенко, АИ Карпищенко
Изд-во СумГУ, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20