Наталія Володимирівна Даниленко
Наталія Володимирівна Даниленко
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості
Н Даниленко
Соціальна психологія, 6, 2004
122004
Формування психологічної готовності жінки до материнства
НВ Даниленко
Київ: Ін-т психології ім. ГС Костюка АПН України 19, 2007
102007
Методи дослідження готовності до материнства
НВ Даниленко
Вісник ХНПУ ім. ГС Сковороди. Психологія.–Харків, 46-54, 2005
72005
Психологічна готовність жінки до материнства: сучасні дослідження
НВ Даниленко
Наука і освіта 4 (5), 14-7, 2004
62004
Ускладнення вагітності з точки зору психосоматичного підходу
ІВ Ващенко, НВ Даниленко
Вісник ХНПУ ім. ГГ Сковороди.–2009.–вип 32, 0
3
ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ᾽ Я ОСОБИСТОСТІ
НВ Даниленко
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
12016
Дослідження сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників
НВ Даниленко
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 29-36, 2018
2018
ВНуТРІШНя КАРТиНА ЗДОРОВ’я СТуДеНТІВ МОлОДШих І СТАРШих КуРСІВ
НВ Даниленко, ГІ Меднікова
ЮРиДичНА ПСихОлОГІя, 27, 2017
2017
Формування світогляду у юнацькому віці як розвиток особистості
НВ Даниленко
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка (СумДПУ), 2017
2017
Образ фізичного Я в структурі психологічного здоров'я
НВ Даниленко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2017
2017
Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості
НВ Даниленко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
2015
Психодрама у перинатальній психології
НВ Даниленко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
2013
Види психодрами, що застосовуються у перинатальній психології
НВ Даниленко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
2013
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ І ПРОМОЦІЯ ЗДОРОВ’Я
НВ Даниленко
Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14