Плаксина Оксана Ивановна, Плаксіна Оксана Іванівна, Oksana Plaksina
Плаксина Оксана Ивановна, Плаксіна Оксана Іванівна, Oksana Plaksina
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ГВУЗ «Приднепровская
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль феномена справедливости в устойчивом развитии современного общества
ОИ Плаксина
ОИ Плаксина, 2009
52009
Проблема устойчивого развития современного общества и целенаправляющий потенциал нравственности
ОИ Плаксина
Грани». Науковотеоритичниi i громадянско-полiтичний альманах, 67, 2009
42009
Проблема устойчивого развития общества в материалах 23-го Всемирного философского конгресса
ОИ Плаксина
Грані, 12-17, 2014
32014
Значение феномена общения для устойчивого развития современного общества
ОИ Плаксина
Грані, 21-30, 2016
12016
Интегративные функции феномена образования и их влияние на устойчивое развитие современного общества
ОИ Плаксина
Грані, 10-18, 2016
12016
ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА СОВРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ОИ Плаксина
Ученые записки ТНУ им. ВИ Вернадского 21 (60), 74-79, 2008
12008
Сучасні підходи до дидактичної взаємодії у вищій школі
ПО І.
Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д …, 2019
2019
Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля
О Плаксина
Грані, 62-76, 2019
2019
Представление о развитии в трудах Аристотеля и современность
ОИ Плаксина
Грані, 19-29, 2018
2018
The notion of development in the Aristotle’s works and modernity
O Plaksina
Grani 21 (1), 11-19, 2018
2018
Вызовы устойчивому развитию социума в условиях информационного общества
ОИ Плаксина, ОІ Плаксіна
2014
Устойчивое развитие общества в духовном и социально-политическом срезах: способы его достижения в философском наследии И. Канта
ОИ Плаксина
XI Кантовские чтения: Кантовский проект просвещения сегодня, 140-144, 2014
2014
Истоки формирования понятия устойчивости развития общества
ОИ Плаксина
Філософія у сучасному соціумі: Матеріали міжнародної наукової конференції 1 …, 2013
2013
Коррекция устойчивого развития общества с учетом современных тенденций эволюции морали
ОИ Плаксина
Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу …, 2012
2012
Межцивилизационный диалог как детерминанта оптимизации устойчивого развития общества
ОИ Плаксина
Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку: Тези …, 2011
2011
Развитие инструментария социального познания для изучения проблемы устойчивости развития общества
ОИ Плаксина
Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики …, 2011
2011
Позиция интеллигенции в системе координат устойчивого развития современного общества
ОИ Плаксина
Культура народов Причерноморья, 233-238, 2010
2010
О ВЛИЯНИИ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКУ
ОИ ПЛАКСИНА, ИА МОРОЗ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК, 74, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18