Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія
ЛП Пуховська
К.: Вища школа 47, 1997
3391997
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю
ВО Радкевич
УкрІНТЕІ, 2010
802010
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: Дис.… д ра пед. наук: 13. 00. 04
ЛП Пуховська
Теорія і методика професійної освіти»/ЛП Пуховська–К, 1998
651998
Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах
ЛП Пуховська
Шлях освіти 1, 20-25, 2001
562001
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти
ЛП Пуховська
Порівняльна професійна педагогіка, 97-106, 2011
512011
Перспективи формування світового освітнього простору в ХХІ столітті
ЛП Пуховська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 16-18, 2003
262003
Сучасні дослідження в галузі педагогічної освіти у країнах Західної Європи
ЛП Пуховська
Київ: Видавництво «Віпол, 565-589, 2000
262000
Інноваційні процеси в сучасній професійній школі
В Радкевич
Професійно-технічна освіта, 9-11, 2005
252005
Концепція професійно-художньої освіти
ВО Радкевич
Професійно-технічна освіта, 44-46, 2000
252000
Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи/АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти; Глухівський держ. педагогічний ун-т
Н Ничкало, І Зязюн, Л Пуховська, Н Гузій, Л Задорожна
АПН України, 2005
242005
Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики
Л Пуховська
Шлях освіти, 17-20, 2004
242004
Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання
ВО Радкевич
Інститут проф.-техн. освіти НАПН України, 2012
232012
Компетентнісний підхід до розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти
ВО Радкевич
Професійно-технічна освіта 3 (56), 8-10, 2012
222012
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
222011
Принципи модернізації професійно-технічної освіти
ВО Радкевич
Проблеми підготвоки сучасного вчителя 3 (3), 331-337, 2011
212011
Дослідницькі засади діяльності педагога професійної школи
В Радкевич
Професійно-технічна освіта, 5-7, 2006
212006
Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи
ВО Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2016
182016
Моделювання одягу
ВО Радкевич
ПП" Вікторія", 2000
182000
Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів
ЛП Пуховська
Порівняльно-педагогічні студії, 63-70, 2009
172009
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
162009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20