Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвит, 1999
325*1999
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
Вид. центр КНЛУ, 2009
2032009
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 11-17, 2010
1972010
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2008
1302008
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
ООО" Логос", 2000
110*2000
Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография
НФ Бориско
К.: Изд. центр КГЛУ, 1999
1021999
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
992008
Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык
НФ Бориско
К.: Фирма “ИНОКС, 2001
962001
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
941987
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія
ОБ Бігич
К.: Вид. центр КНЛУ 278, 2, 2004
882004
Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому …
НФ Бориско
К.:, 2000
842000
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 2006
832006
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
832005
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів:[монографія]
ТІ Коваль
К.: Ленвіт, 2007
772007
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2003
662003
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
Кужель, Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
652001
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов
НФ Бориско
Іноземні мови, 8-14, 2005
61*2005
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт, 1996
611996
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 2001
592001
Концепція підготовки вчителя іноземної мови
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 5-11, 1995
521995
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20