Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвит, 1999
337*1999
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
Вид. центр КНЛУ, 2009
2092009
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 11-17, 2010
2022010
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2008
1382008
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
ООО" Логос", 2000
116*2000
Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография
НФ Бориско
К.: Изд. центр КГЛУ, 1999
1021999
Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык
НФ Бориско
К.: Фирма “ИНОКС, 2001
1002001
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
992008
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
971987
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія
ОБ Бігич
К.: Вид. центр КНЛУ 278, 2, 2004
902004
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 2006
882006
Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому …
НФ Бориско
К.:, 2000
882000
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
872005
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів:[монографія]
ТІ Коваль
К.: Ленвіт, 2007
782007
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2003
712003
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
Кужель, Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
672001
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 2001
642001
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт, 1996
621996
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов
НФ Бориско
Іноземні мови, 8-14, 2005
61*2005
Основи методики створення і застосування комп'ютерних програм у навчанні іноземних мов
ПГ Асоянц, ГС Чекаль, ПІ Сердюков, ТІ Коваль, та ін.
К. : КДПІІМ, 1993
531993
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20