Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвит, 1999
297*1999
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
Вид. центр КНЛУ, 2009
1892009
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 11-17, 2010
1712010
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
ООО" Логос", 2000
1042000
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2008
992008
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
962008
Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография
НФ Бориско
К.: Изд. центр КГЛУ, 1999
961999
Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык
НФ Бориско
К.: Фирма “ИНОКС, 2001
892001
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія
ОБ Бігич
К.: Вид. центр КНЛУ 278, 2, 2004
852004
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
851987
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
792005
Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому …
НФ Бориско
К.:, 2000
792000
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 2006
762006
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів:[монографія]
ТІ Коваль
К.: Ленвіт, 2007
742007
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
Кужель, Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
632001
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт, 1996
601996
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2003
592003
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 2001
522001
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов
НФ Бориско
Іноземні мови, 8-14, 2005
50*2005
Концепція підготовки вчителя іноземної мови
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 5-11, 1995
501995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20