Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвит, 1999
262*1999
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
Вид. центр КНЛУ, 2009
1632009
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 11-17, 2010
1442010
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
ООО" Логос", 2000
942000
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2008
922008
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
902008
Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография
НФ Бориско
К.: Изд. центр КГЛУ, 1999
891999
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
811987
Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык
НФ Бориско
К.: Фирма “ИНОКС, 2001
792001
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія
ОБ Бігич
К.: Вид. центр КНЛУ 278, 2, 2004
782004
Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому …
НФ Бориско
К.:, 2000
752000
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
712005
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів:[монографія]
ТІ Коваль
К.: Ленвіт, 2007
662007
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 2006
652006
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
Кужель, Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
572001
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт, 1996
531996
Концепція підготовки вчителя іноземної мови
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 5-11, 1995
491995
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 2001
482001
Основи методики створення і застосування комп'ютерних програм у навчанні іноземних мов
ПГ Асоянц, ГС Чекаль, ПІ Сердюков, ТІ Коваль, та ін.
К. : КДПІІМ, 1993
471993
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2003
452003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20