Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвит, 1999
398*1999
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
Вид. центр КНЛУ, 2009
2362009
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 11-17, 2010
2272010
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2008
1652008
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
ООО" Логос", 2000
124*2000
Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография
НФ Бориско
К.: Изд. центр КГЛУ, 1999
1141999
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
ТІ Коваль
1072008
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2003
1042003
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
1041987
Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык
НФ Бориско
К.: Фирма “ИНОКС, 2001
1032001
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 2006
1012006
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
952005
Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому …
НФ Бориско
К.:, 2000
952000
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія
ОБ Бігич
К.: Вид. центр КНЛУ 278, 2, 2004
912004
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 2001
882001
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів:[монографія]
ТІ Коваль
К.: Ленвіт, 2007
802007
Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов
Кужель, Коваль
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково …, 2001
692001
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов
НФ Бориско
Іноземні мови, 8-14, 2005
68*2005
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт, 1996
661996
Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах
ТІ Коваль
нформаційні технології і засоби навчання, 26, 2011
612011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20