Федір Кирилюк, Fedir Kyryliuk
Федір Кирилюк, Fedir Kyryliuk
доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія політичної ідеології
ФМ Кирилюк
К.: Центр учбової літератури, 2009
482009
Новітня політологія: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ФМ Кирилюк
К.: Центр учбової літератури, 2009
372009
Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: навч. посіб
ФМ Кирилюк
К.: Центр учбової літератури 414, 2008
202008
Політологія
ФМ Кирилюк
Навчальний посібник. За ред. ФМ Кирилюка. К.: Здоров'я 776, 2004
202004
Політологія Нової доби: посібник
ФМ Кирилюк
К.: Видавничий центр «Академія, 142-188, 2003
192003
Психология и политика: Учеб. пособие
ФМ Кирилюк, ЛА Кремень, ЮВ Ирхин
К.: Політол. центр при Київ. нац. ун-ті ім. ТГ Шевченка, 1993
141993
Політологія: навчально-методичний комплекс
ФМ Кирилюк, АЄ Конверький, ВФ Білик
Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка 697, 2004
112004
Історія політології
Ф Кирилюк
Підручник для вищих навчаль-3, 2001
9*2001
Політологія: навчально-методичний комплекс/за ред
ФМ Кирилюк
ФМ Кирилюка, 2005
82005
Українська політологія; рівень розвитку, проблеми
ФМ Кирилюк
Політологічний вісник, 24-32, 1993
81993
Політологія:[навчальний посібник]
ФМ Кирилюк, МІ Обушний, МІ Хилько
К.: Здоров’я 776, 2004
72004
Політологія Нової доби
ФМ Кирилюк
навчальний посібник/ФМ Кирилюк, 2003
52003
Політологія: навчально-методичний комплекс/за ред. ФМ Кирилюка
ФМ Кирилюк
К.: Центр навчальної літератури, 2005
42005
Neopatrymonializm: istoriia, teoriia, praktyka/FM Kyryliuk
K FM
K.: VADEKS, 2014
32014
Politolohiia: Navchalno-metodychnyi kompleks
FM Kyryliuk, AI Konverskyi
Kyiv: Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka, 2004
32004
Politolohiia: istoriia ta metodolohiia [Politology: History and Methodology]
FM Kyryliuk
Kyiv [in Ukrainian], 2000
22000
Ukrainska politolohiia: vytoky ta evoliutsiia
FM Kyryliuk
Kiev: Varta, 1995
21995
Скіфо–сарматський міф крізь призму політичної антропології і лінгвокультурології
ФМ Кирилюк, ВМ Мельник
Гілея: науковий вісник, 270-274, 2016
12016
Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера
Ф Кирилюк
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 116-128, 2011
12011
Людина і громадянство в контексті парадигмального виміру політичної науки
ФМ Кирилюк, ВМ Мельник
Politology bulletin, 8-19, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20