Крістіна Сіренко
Крістіна Сіренко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії
Verified email at kvs.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Государственное регулирование инновационного развития Республики Корея
НП Лешакова
Вопросы инновационной экономики 7 (2), 2017
102017
Перспективи розвитку інноваційної діяльності легкої промисловості України
КЮ Сіренко
Інноваційна економіка, 60-67, 2012
92012
Іnnovative performance as precondition of sustainable and secure development
TH Sіrenko K., Goncharenko O., Tohochynskyi О., Chebonenko S.
Journal of security and sustainability issues. International Entrepreneurial …, 2019
6*2019
Методичні основи розробки типології готельних мереж.
БІВ Сіренко К. Ю.
Приазовський економічний вісник. Секція 3: Економіка та управління …, 2018
6*2018
Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України
ВГ Маргасова, КЮ Сіренко
Бізнес Інформ, 54-60, 2013
42013
Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України
КЮ Сіренко
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, 73-81, 2013
42013
Євроінтеграційна політика України: позитивні та негативні аспекти
КЮ Сіренко
Видавничий дім" Гельветика", 2018
32018
Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості
КЮ Сіренко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
32013
Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах
ВГ Маргасова, КЮ Сіренко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
22012
Фінансова спроможність домогосподарств в контексті нагромадження та оптимізації їх доходів та витрат
О Товстиженко, К Сіренко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства, 2018
12018
Фінансове забезпечення домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку національної економіки
О Гончаренко, К Сіренко
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 67-74, 2018
12018
Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України
КЮ Сіренко
Формування ринкових відносин в Україні, 90-98, 2018
12018
Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів
КЮ Сіренко
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра, 35-46, 2018
12018
Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України
ТОВ Сіренко К.Ю.
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 12, 88-93, 2016
1*2016
Методика моніторингу інноваційних процесів у легкій промисловості України
КЮ Сіренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 154-162, 2015
12015
Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів
ОВ Абакуменко, ЛО Коваленко, КЮ Сиренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 9-16, 2015
12015
Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи
ОГ Гончаренко, КЮ Сіренко, ОВ Товстиженко
Бізнес-навігатор, 39-43, 2019
2019
Впровадження новітніх технологій та інновацій як основа інтенсивного економічного відтворення національної економіки
КЮ Сіренко, ОВ Товстиженко
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, 83-94, 2019
2019
Інноваційна інфраструктура як головна рушійна сила в розвитку інновацій
СК Ю.
Електронний фаховий науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія …, 2019
2019
Фінанси: навч.-метод. посібник
СК Ю.
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20