Крістіна Сіренко
Крістіна Сіренко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії
Підтверджена електронна адреса в kvs.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективи розвитку інноваційної діяльності легкої промисловості України
КЮ Сіренко
Інноваційна економіка, 60-67, 2012
112012
Государственное регулирование инновационного развития Республики Корея
НП Лешакова
Вопросы инновационной экономики 7 (2), 2017
92017
Іnnovative performance as precondition of sustainable and secure development
TH Sіrenko K., Goncharenko O., Tohochynskyi О., Chebonenko S.
Journal of security and sustainability issues. International Entrepreneurial …, 2019
6*2019
Методичні основи розробки типології готельних мереж.
БІВ Сіренко К. Ю.
Приазовський економічний вісник. Секція 3: Економіка та управління …, 2018
5*2018
Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості
КЮ Сіренко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
42013
Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України
ВГ Маргасова, КЮ Сіренко
Бізнес Інформ, 54-60, 2013
42013
Євроінтеграційна політика України: позитивні та негативні аспекти
КЮ Сіренко
Видавничий дім" Гельветика", 2018
32018
Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України
КЮ Сіренко
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2013
32013
Фінансова спроможність домогосподарств в контексті нагромадження та оптимізації їх доходів та витрат
О Товстиженко, К Сіренко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства, 2018
22018
Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах
ВГ Маргасова, КЮ Сіренко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
22012
Фінансове забезпечення домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку національної економіки
О Гончаренко, К Сіренко
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 67-74, 2018
12018
Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України
КЮ Сіренко
Формування ринкових відносин в Україні, 90-98, 2018
12018
Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів
КЮ Сіренко
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра, 35-46, 2018
12018
Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України
ТОВ Сіренко К.Ю.
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 12, 88-93, 2016
1*2016
Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів
ОВ Абакуменко, ЛО Коваленко, КЮ Сиренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 9-16, 2015
12015
Государственное регулирование инновационного развития легкой промышленности в условиях трансформационных изменений в экономике Украины
ВГ Маргасова, КЮ Сиренко
Бизнес Информ, 2013
12013
ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
К Сіренко, О Гончаренко, О Любич
Економіка та суспільство, 2021
2021
Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія/за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. ВП Ільчука.–Чернігів: ЧНТУ …
ВП Ільчук, НС Педченко, ВЮ Стрілець, ОМ Парубець, ДВ Дерій, ...
2021
Гончаренко ОГ
КЮ Сіренко
електронний науковий журнал, 43, 2020
2020
Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи
ОГ Гончаренко, КЮ Сіренко, ОВ Товстиженко
Бізнес-навігатор, 39-43, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20