Білоус Олена Василівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ МЕГА, 2010
252010
Професійна підготовка майбутніх вчителів у країнах Європейського Союзу в умовах інформатизації освіти
ОВ Білоус
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (29), 2012
82012
Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в діяльності органів судової влади
ОВ Білоус
ScienceRise. Juridical Science, 34-38, 2019
62019
Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні
ОВ Білоус
Юридична наука, 97-103, 2014
52014
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті
ОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ...
Атіка, 2014
22014
Місце інформаційно-комунікаційних технологій у системі шкільної освіти Німеччини
ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2014
12014
Цифрова компетентність як ключова компетентність для навчання впродовж життя
ОВ Білоус
ББК 72.4 М 432, 2013
12013
Формалізація та алгоритмізація як шляхи забезпечення правильного застосування практики Європейського суду з прав людини
ОВ Білоус
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 24, 2019
2019
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC CARD OF INTERNATIONAL CALCULATING SYSTEMS IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
ОВ Білоус
Подільський науковий вісник, 23-26, 2019
2019
Аналіз алгоритму Поля Хафа для застосування в eye-tracking системі
ОВ Білоус
2019
EXTERNAL EXPERIENCE OF INDEPENDENT CALCULATION ORGANIZATION IN COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET ECONOMY
ОВ Білоус
Подільський науковий вісник, 159-166, 2018
2018
Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії
МД Рисаков, ОП Кулик, ІВ Тітов, СМ Рот, ОВ Білоус
Системи обробки інформації, 43-51, 2018
2018
ІК-компетентність в системах загальної середньої освіти Німеччини, Чехії та Словаччини
ОЄ Кравчина, ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2014
2014
Стандартизація ІК-компетентності вчителів у країнах Європейського Союзу
ОВ Білоус
Інститут педагогіки НАПН України, 2014
2014
Поняття компетентності вчителя у сфері ІКТ у європейському освітньому просторі
ОВ Білоус
Вища освіта України 3 (54), 320-323, 2014
2014
Відомості щодо сучасного стану інформатизації освіти України
НВ Сороко, ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2013
2013
Звіт про науково-дослідну роботу Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті
ОВ Овчарук, МП Лещенко, НВ Сороко, ОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
2013
Підготовка майбутніх учителів у сфері ІКТ у країнах Європейського Союзу
О Білоус
Порівняльно-педагогічні студії, 146-151, 2013
2013
Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік
ДБ Рождественська, ОВ Овчарук, ОВ Білоус, ОЄ Кравчина, ...
ІІТЗН НАПН України, 2011
2011
Місце ІКТ у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів (європейський досвід)
ОВ Білоус
Педагогічна компаративістика–2011: компаративістські підходи підтримки та…, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20