Білоус Олена Василівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, 2010
272010
Професійна підготовка майбутніх учителів у країнах Європейського Союзу в умовах інформатизації освіти
OV Bilous
Information Technologies and Learning Tools 29 (3), 2012
102012
Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в діяльності органів судової влади
O Bilous
ScienceRise: Juridical Science, 34-38, 2019
62019
Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні
ОВ Білоус
Юридична наука, 97-103, 2014
52014
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті
ОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ...
Атіка, 2014
42014
Місце інформаційно-комунікаційних технологій у системі шкільної освіти Німеччини
ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2014
12014
Цифрова компетентність як ключова компетентність для навчання впродовж життя
ОВ Білоус
ББК 72.4 М 432, 2013
12013
Особливості застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
ОВ Білоус
Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету ДВНЗ …, 2020
2020
ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ В ОХОРОНІ ТА ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (РЕТРОСПЕКТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
ОВ Білоус
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 168, 2020
2020
Формалізація та алгоритмізація як шляхи забезпечення правильного застосування практики Європейського суду з прав людини
ОВ Білоус
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 24, 2019
2019
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC CARD OF INTERNATIONAL CALCULATING SYSTEMS IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
ОВ Білоус
Подільський науковий вісник, 23-26, 2019
2019
Аналіз алгоритму Поля Хафа для застосування в eye-tracking системі
ОВ Білоус
2019
EXTERNAL EXPERIENCE OF INDEPENDENT CALCULATION ORGANIZATION IN COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET ECONOMY
ОВ Білоус
Подільський науковий вісник, 159-166, 2018
2018
Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії
МД Рисаков, ОП Кулик, ІВ Тітов, СМ Рот, ОВ Білоус
Системи обробки інформації, 43-51, 2018
2018
ІК-компетентність в системах загальної середньої освіти Німеччини, Чехії та Словаччини
ОЄ Кравчина, ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2014
2014
Стандартизація ІК-компетентності вчителів у країнах Європейського Союзу
ОВ Білоус
Інститут педагогіки НАПН України, 2014
2014
Поняття компетентності вчителя у сфері ІКТ у європейському освітньому просторі
ОВ Білоус
Вища освіта України 3 (54), 320-323, 2014
2014
Відомості щодо сучасного стану інформатизації освіти України
НВ Сороко, ОВ Білоус
ІІТЗН НАПН України, 2013
2013
Звіт про науково-дослідну роботу «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті»
ОВ Овчарук, МП Лещенко, НВ Сороко, ОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
2013
Підготовка майбутніх учителів у сфері ІКТ у країнах Європейського Союзу
О Білоус
Порівняльно-педагогічні студії, 146-151, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20