Підписатись
Oleksandr Dzhura / Олександр Джура
Oleksandr Dzhura / Олександр Джура
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine / Інститут
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Transients in a transistor-switched capacitor regulator of a stand-alone induction generator supplying a single-phase load
LI Mazurenko, OV Dzhura, SP Shevchuk
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
172017
Mathematical Model, Research and Improvement of the Switched Reluctance Generator Voltage Stabilization Methods
MO Shykhnenko, LI Mazurenko, OV Dzhura, OA Bilyk
2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power …, 2018
52018
Технічна реалізація й експериментальні дослідження асинхронного генератора з вентильним збудженням та векторним керуванням
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 34-40, 2015
52015
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
52011
A Wind-Hydro Power System Using a Back-to-Back PWM Converter and Parallel Operated Induction Generators
LI Mazurenko, OV Dzhura, AV Kotsiuruba, MO Shykhnenko
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-5, 2020
42020
Дослідження статичних характеристик автономного асинхронного зварювального генератора з вентильним збудженням по Г-подібній схемі заміщення
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Технічна електродинаміка, 2012
42012
Wind energy conversion system with induction generators connected to a single static compensator
L Mazurenko, O Dzhura, M Kramar, M Shykhnenko
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
32019
Математична модель та алгоритм керування автономної нерегульованої вітроустановки з асинхронним вентильним генератором
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура
Електромеханiчнi i енергозберiгаючi системи, 24, 2018
32018
Математична модель асинхронних генераторiв з вентильним збудженням автономної енергосистеми постiйного струму
ЛI Мазуренко, ОВ Джура, ЛМ Диннiк, ОА Бiлик
Електромеханiчнi i енергозберiгаючi системи. Щоквартальний науково …, 2013
32013
Автономні енергосистеми. Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України, 58-66, 2012
32012
Передаточна функція автономного асинхронного генератора з вентильним збудженням
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Електромеханiчнi та енергозберiгаючi системи. Темат. вип." Проблеми …, 2012
32012
Розрахунок робочих характеристик автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням за схемою заміщення
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
32011
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
32010
Моделювання асинхронних генераторів з двома обмотками статора при роботі на випрямляч з RC-навантаженням
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ЛМ Диннік, ВВ Соловйов
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
32010
Однопостовой автономный сварочный комплекс. Часть 1: Математическая модель силовой части
Л Мазуренко, АВ Джура, ЛН Дынник, ВВ Соловьев
Вiсн. Кременчуцького держ. полiтехн. ун-ту iм. Михайла Остроградського., 145, 2009
32009
Математическая модель и алгоритм управления асинхронного сварочного генератора
ЛИ Мазуренко, ВА Лесник, ЛМ Дынник, ОВ Джура
Технiчна електродинамiка, 22-26, 2008
32008
Габаритная мощность асинхронной машины в генераторном режиме работы
ВА Лесник, ЛИ Мазуренко, ЮВ Шуруб, АВ Джура
Технічна електродинаміка, 32-35, 2004
32004
Simulation model and control algorithm for isolated hydro-wind power system
LI Mazurenko, KM Vasyliv, OV Dzhura, AV Kotsiuruba
(in Ukrainian), Technical Electrodynamics, 17-26, 2020
22020
Дослідження стартерного режиму вентильно-індукторного стартер-генератора
ЛІ Мазуренко, МО Шихненко, ОВ Джура, ОА Білик
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2020
22020
Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги
ЛІ Мазуренко, КМ Василів
Технічна електродинаміка, 46-49, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20