Oleksandr Dzhura / Олександр Джура
Oleksandr Dzhura / Олександр Джура
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine / Інститут
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Transients in a transistor-switched capacitor regulator of a stand-alone induction generator supplying a single-phase load
LI Mazurenko, OV Dzhura, SP Shevchuk
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
92017
Mathematical Model, Research and Improvement of the Switched Reluctance Generator Voltage Stabilization Methods
MO Shykhnenko, LI Mazurenko, OV Dzhura, OA Bilyk
2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power …, 2018
52018
Математична модель та алгоритм керування автономної нерегульованої вiтроустановки з асинхронним вентильним генератором
ЛI Мазуренко, ОВ Джура
Електромеханiчнi i енергозберiгаючi системи, 24, 2018
32018
Дослідження статичних характеристик автономного асинхронного зварювального генератора з вентильним збудженням по Г-подібній схемі заміщення
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Технічна електродинаміка, 2012
32012
Розрахунок робочих характеристик автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням за схемою заміщення
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
32011
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
32011
Моделювання асинхронних генераторів з двома обмотками статора при роботі на випрямляч з RC-навантаженням
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ЛМ Диннік, ВВ Соловйов
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
32010
Однопостовой автономный сварочный комплекс. Часть 1: Математическая модель силовой части
Л Мазуренко, АВ Джура, ЛН Дынник, ВВ Соловьев
Вiсн. Кременчуцького держ. полiтехн. ун-ту iм. Михайла Остроградського., 145, 2009
32009
Математическая модель и алгоритм управления асинхронного сварочного генератора
ЛИ Мазуренко, ВА Лесник, ЛМ Дынник, ОВ Джура
Технiчна електродинамiка, 22-26, 2008
32008
Габаритная мощность асинхронной машины в генераторном режиме работы
ВА Лесник, ЛИ Мазуренко, ЮВ Шуруб, АВ Джура
Технічна електродинаміка, 32-35, 2004
32004
Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження автономного асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги
ЛІ Мазуренко, КМ Василів
Технічна електродинаміка, 46-49, 2018
22018
Технічна реалізація й експериментальні дослідження асинхронного генератора з вентильним збудженням та векторним керуванням
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 34-40, 2015
22015
Модифицированный векторный алгоритм управления автономным асинхронным генератором
АВ Джура
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
22014
Математична модель асинхронних генераторiв з вентильним збудженням автономної енергосистеми постiйного струму
ЛI Мазуренко, ОВ Джура, ЛМ Диннiк, ОА Бiлик
Електромеханiчнi i енергозберiгаючi системи. Щоквартальний науково …, 2013
22013
Передаточна функція автономного асинхронного генератора з вентильним збудженням
ЛІ Мазуренко, ВІ Романенко, ОВ Джура
Електромеханiчнi та енергозберiгаючi системи. Темат. вип." Проблеми …, 2012
22012
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
22010
Однопостовой автономный сварочный комплекс. Часть 2: Алгоритмы управления, результаты моделирования
ЛI Мазуренко, АВ Джура, ЛН Дынник
Вiсн. Кременчуцького держ. полiтехн. ун-ту iм. Михайла Остроградського., 128, 2009
22009
Уравновешенный режим работы однофазного асинхронного генератора с трехфазной обмоткой статора
ВА Лесник, ЛИ Мазуренко, АВ Джура
Технічна електродинаміка, 29-33, 2003
22003
Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворювачем збудження
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 69-78, 2016
12016
Техническая реализация и экспериментальные исследования асинхронного генератора с вентильным возбуждением и векторным управлением
ЛИ Мазуренко, ВИ Романенко, АВ Джура
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 34-40, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20