Бурбела Е.І.( Emiliia Burbela )
Бурбела Е.І.( Emiliia Burbela )
асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ "Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Деякі особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією
ЛА Волянська, СС Левенець, ТМ Косовська, ЕІ Бурбела
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 42-45, 2006
42006
Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку
БЕІ Л.А.Волянська, Левенець С.С., Косовська Т.М., Сахарова І.Є.
Современная педиатрия 3, 167-169, 2006
4*2006
Джерела психологічної дестабілізації та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки дітей
ЛА Волянська, ЕІ Бурбела
Буковинський вісник 10 (1), 93-97, 2006
42006
Інноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями
ЛА Волянська, ЕІ Бурбела, УМ Мудрик, СВ Євтушенко
Актуальная инфектология, 66-70, 2016
32016
Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури)
ЕІ Бурбела
Перинатология и педиатрия, 33-35, 2013
32013
Kонституційні особливості дітей шкільного віку з контрольованою бронхіальною астмою
ЕІ Бурбела
Современная педиатрия, 105, 2013
22013
Аналіз психологічної адаптації підлітків в системі сучасного гімназійного навчання
БЕІ Л.А.Волянська
Современная педиатрия 3, 42-46, 2005
22005
An innovative approach to the individualization of treatment of children with acute respiratory infections
LA Volianska, EI Burbela, UM Mudryk, SV Yevtushenko
ACTUAL INFECTOLOGY, 66-70, 2016
12016
Конституційні моменти формування патології дитячого віку
ОЄ Федорців, ЛА Волянська, ЕІ Бурбела
Перинатология и педиатрия 3 (51), 125-127, 2012
12012
Мікробіота ротоглотки в дітей у періоді висипання кору
ЛА Волянська, ЛБ Романюк, ЕІ Бурбела, ІЛ Горішна
Актуальна інфектологія, 150-154, 2019
2019
Uncontrolled measles in the age of controlled infections
LA Volyanska, EI Burbela, LB Romanyuk
CHILDS HEALTH 14 (4), 242-249, 2019
2019
МИКРОБИОТА РОТОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОДЕ ВЫСЫПАНИЯ КОРИ
ЛА Волянская, ЛБ Романюк, ЭИ Бурбела, ИЛ Горишна
Актуальная инфектология 7 (3), 2019
2019
Oropharyngeal microbiota in children during measles rash
LA Volyanska, LB Romanyuk, EI Burbela, IL Gorishna
ACTUAL INFECTOLOGY 7 (3), 150-154, 2019
2019
ОСучАСнЕння КОнСуЛьТАТиВнО-ЛІКАрСьКОї дОпОмОги дІТям нА пЕрВиннОму рІВнІ
SY Zaporozhan, TO Vorontsova, LA Volyanska, IO Krytsky, VO Sinitska, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 9-14, 2018
2018
A Report of Five Child Tetanus Cases
O Boyarchuk, L Volyanska, V Synytska, G Korytsky, E Burbela
Journal of Pediatric Infectious Diseases, 2018
2018
PECULIARITIES OF TEACHING THE SUBJECT “BASICS OF RATIONAL NUTRITION” AT THE DEPARTMENT OF PEDIATRIC DISEASES WITH PEDIATRIC SURGERY
OR Boyarchuk, IB Chornomydz, TM Kosovska, EI Burbela
Ternopil State Medical University, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ” НА КАФЕДРІ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ
O Boyarchuk, I Chornomydz, T Kosovska, E Burbela
Медична освіта 1, 2018
2018
Бактеріологічне дослідження при гострих респіраторних інфекціях: актуально, інформативно та ефективно
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ЛА Волянська, ЕІ Бурбела, НЯ Кравець, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 394-397, 2018
2018
Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку
ОЄ Федорців, ЛА Волянська, ЕІ Бурбела, НЮ Поспіх
Здоровье ребенка, 361-364, 2018
2018
Screening for bronchial asthma as an effective method of its timely detection in school-age children
OY Fedortsiv, LA Volyanska, EI Burbela, NY Pospikh
CHILDS HEALTH 13 (4), 361-364, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20