Тетяна Ястремська / Tetiana Yastremska
Тетяна Ястремська / Tetiana Yastremska
Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України
Підтверджена електронна адреса в inst-ukr.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексикон львівський: поважно і на жарт
Н Хобзей, О Сімович, Т Ястремська, Г Дидик-Меуш
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009
432009
Традиційне гуцульське пастухування
Т Ястремська
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2008
162008
Гуцульські світи. Лексикон
Н Хобзей, Т Ястремська, О Сімович, Г Дидик-Меуш
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013
10*2013
Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору
ТО Ястремська
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ТО Ястремська, 2002
92002
Гуцульські світи
Н Хобзей, Т Ястремська, О Сімович, Г Дидик-Меуш
Лексикон [Khobzei N., Yastremska T., Simovich O., Dydyk-Meush H.(2013 …, 2013
52013
Діалектний простір Галичини: говірки української мови
Т Ястремська
Українська мова в Галичині: історичний вимір/[відп. ред. Я. Ісаєвич, М …, 2011
42011
Збереження другого повноголосся в говірках південно-західного наріччя
Т Ястремська
Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 7, 64-72, 2012
22012
Семантична опозиція „верх”–„низ”: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект)
Т Ястремська
Gwary Dziś 10, 59-78, 2018
12018
Семантична опозиція горі–долі в говірках південно-західного наріччя української мови
Т Ястремська
Gwary Dziś 9, 159-174, 2017
12017
Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання
Т Ястремська
Prace Filologiczne 74, 69-80, 2019
2019
Проблема частиномовного (не) розрізнення: прислівник чи конструкція прийменник+ іменник?
Т Ястремська
Філологічний часопис, 165-175, 2019
2019
Бібліографія праць Наталії Хобзей
І Романина, Т Ястремська
Gwary Dziś 10, 23-31, 2018
2018
Слова з Болехова
Ю Гнатишак, О Сімович, Х Наталя, Т Ястремська
2017
Словотвірне гніздо: проблема множинної мотивації
Т Ястремська
Вісник Львівського університету: Серія філологічна 1 (64), С. 119–129, 2017
2017
До проблеми кореляції формальної і семантичної структури дериватів із коренем -верх-
Т Ястремська
Język w regionie – region w języku 2, S. 121–140, 2017
2017
Динаміка словотвірного гнізда з вершиною -верх-
Т Ястремська
Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht …, 2017
2017
ДИНАМІКА СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ
Т Ястремська
Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, 81-96, 2017
2017
Межі діалектного простору: південно-західне наріччя
Т Ястремська
У координатах мови : збірник наукових праць на пошану Професора Лідії Коць …, 2016
2016
Словотвірне гніздо з вершиною -верх- у говорах південно-західного наріччя: моделі деривації
Т Ястремська
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць …, 2016
2016
Деривати з коренем -верх- у говорах південно-західного наріччя: семантичний аспект
Т Ястремська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць 3 …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20