Підписатись
Tetyana Solyar, Тетяна Соляр, Т.Я. Соляр, Соляр Т.Я., T.Ya. Solyar;
Tetyana Solyar, Тетяна Соляр, Т.Я. Соляр, Соляр Т.Я., T.Ya. Solyar;
старший науковий співробітник, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С. Підстригача
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення нестаціонарних температур на основі уточнених формул обернення перетворення Лапласа
РМ Кушнір, ВМ Максимович, ТЯ Соляр
Фіз.-хім. механіка матеріалів 37 (2), 18-26, 2002
17*2002
A Numerical-Analytical Approach to the Analysis of Non-Stationary Temperature Fields in Multiply-Connected Solids
RM Kushnir, TY Solyar
Mechanics, Materials Science & Engineering, 90-106, 2016
122016
Method of mechanical quadratures for solving integral equations of thermoelasticity for plates with heat exchange
OV Maksymovych, TY Solyar
J. Math. Sci 174 (3), 387–399, 2011
62011
Determination of nonstationary temperature fields and stresses in piecewise homogeneous circular plates on the basis of a numerical-analytic Laplace inversion formula
TY Solyar
J. Math. Sci 171 (5), 673–681, 2010
6*2010
Quasistationary temperature stresses in multiply connected plates in the process of heating
RM Kushnir, TY Solyar
Materials Science 42 (6), 712-719, 2006
52006
Про ефективний підхід до визначення динамічних напружень у шаруватих кільцевих пластинках на основі формули Пруднікова для обернення перетворення Лапласа
ТЯ Соляр
Математичні методи та фізико-механічні поля 57 (1), 86-96, 2014
4*2014
Перехідні та усталені динамічні напруження за антиплоскої де¬формації тіл із тріщинами
ТЯ Соляр
Мат. методи та фіз.-мех. поля 55 (3), 82–92, 2012
4*2012
Refined formulas for determination of the inverse Laplace transform using Fourier series and their use in problems of heat conduction
VN Maksimovich, TY Solyar
Journal of engineering physics and thermophysics 75 (3), 648-650, 2002
42002
Contact problem for an anisotropic half plane with cracks
OV Maksymovych, SV Lavrenchuk, TY Solyar
Journal of Mathematical Sciences 240 (2), 173-183, 2019
32019
Determination of stresses near elastic inclusions in plates of complex shape
VM Maksymovych, OS Prykhod’ko, TY Solyar
Journal of Mathematical Sciences 217 (3), 271-282, 2016
32016
Improvement of Fourier series convergence on the basis of splines and its application for numerical inversion of Laplaсe transform
TY Solyar
Mech., Mater. Sci. & Eng. J 5, 189-203, 2016
32016
Ways to improve Fourier series convergence and its application for Laplace numerical inversion
T Solyar
Вісник Тернопільського національного технічного університету 81 (1), 136-144, 2016
32016
Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми
ВМ Максимович, ОС Приходько, ТЯ Соляр
Математичні методи та фізико-механічні поля, 109–118-109–118, 2014
32014
О методике определения динамических напряжений в теле с трещинами при антиплоской деформации
РМ Кушнир, ТЯ Соляр
Теор. и прикл. мех, 160-166., 2012
32012
Визначення тривимірних температурних полів у багатозв’язних ортотропних тілах за нагріву джерелами та потоками тепла
ОВ Максимович, ТЯ , Соляр
Мат. методи та фіз.-мех. поля 52 (1), 188–192, 2009
3*2009
Визначення нестаціонарних температурних полів і напружень у кусково-однорідних кільцевих пластинках на основі чисельно-аналітичної формули обернення перетворення Лапласа
ТЯ Соляр
Мат. методи та фіз.-мех. поля 52 (3), 201–208, 2009
3*2009
НЕУСТАЛЕНІ ТЕМПЕРАТУРНІ НАПРУЖЕННЯ БІЛЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В ПЛАСТИНЦІ З ТЕПЛОВІДДАЧЕЮ ПРИ НАГРІВІ ПОТОКОМ ТЕПЛА
РМ Кушнір, ТЯ Соляр
Мат. методи і фіз.-мех. поля 51 (1), 105-111, 2008
3*2008
Температурні поля і напруження біля тріщин у пластинках з тепловіддачею
ТЯ Соляр
Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. Науки.–2008.–Вип 1, 121-126, 0
3
Determination of viscoelastic stresses in plates with inclusions
VM Maksymovych, TY Solyar
Journal of Mathematical Sciences 226 (2), 114-122, 2017
22017
Термопружний стан багатозв’язних пластинок за їх нагріву
РМ Кушнір, ТЯ Соляр
Фіз.-хім. механіка матеріалів 42 (6), С. 27-33, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20