Економіка природокористування і сталий розвиток / Environmental Economics and Sustainable
Економіка природокористування і сталий розвиток / Environmental Economics and Sustainable
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий в контексте самоуправления и децентрализации/ Development and implementation of sustainable development …
А Сиваграков
Економіка природокористування і сталий розвиток, 25-34, 2018
22018
Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій/ Ecological and economic effectiveness of use land in conditions of …
О Сакаль
Економіка природокористування і сталий розвиток, 58-61, 2018
22018
Параметризація економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг
ОО Веклич
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
12019
Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки / Integration of economical and ecological policy in the context of environmental safety
А Степаненко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 49-55, 2018
12018
Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації // The latest dimension of environmental challenges and threats to sustainable development …
М Хвесик, Г Обиход
Економіка природокористування і сталий розвиток, 5-18, 2018
12018
Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами / Reformatting a spatial management system for natural resource assets
І Бистряков, В Микиктенко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 37-42, 2018
12018
Екологічна модернізація економіки в дискурсі четвертої промислової революції/ Ecological modernization of the economy at the discourse of the fourth industrial revolution
А Степаненко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 15-19, 2018
12018
Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні
ОМ Шубалий, ПМ Косінський
Економіка природокористування і сталий розвиток, 77-84, 2020
2020
Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки
ОМ Головня, ІП Кінаш
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Теоретико-методологічні засади дослідження сфери охорони здоров’я метрополій в умовах сталого розвитку
ОП Корнійчук
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ВА Мамчур
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Інституційне забезпечення фінансового механізму водокористування: теорія та практика
ГБ Тітаренко, ОВ Тітаренко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Організаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території
ГО Обиход, АА Омельченко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському господарстві
ВМ Жук, ЮС Бездушна
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Природні ресурси в системі національного багатства України
МА Хвесик
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Методичні засади оцінювання соціальної безпеки держави
ОГ Дзьоба, НІ Ставнича
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Пріоритетні напрями та принципи реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку
ВІ Куценко, ОВ Гаращук, ОО Топчій
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Теоретичні засади формування системи сталого водозабезпечення в умовах екологічних обмежень
ЛВ Левковська, ВМ Мандзик, ОМ Митрофанова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку
ЛІ Федулова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Консолідація земель і створення організацій водокористувачів для сталого використання і відновлення зрошення
ОІ Жовтоног, ВВ Поліщук, КІ Чорна
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20