Економіка природокористування і сталий розвиток
Економіка природокористування і сталий розвиток
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблематика охорони атмосферного повітря в Закарпатській області: еколого-економічні виклики та загрози / Problemmetic of atmospheric air protection of the Zakarpattia region …
В Химинець
Економіка природокористування і сталий розвиток, 115-119, 2018
2018
Стратегічні напрями розвитку еколого- економічного управління лісовим господарством / Strategic directions for development of economic and economic governance by forest agriculture
О Боцула
Економіка природокористування і сталий розвиток, 107-114, 2018
2018
Оцінка базових характеристик рентного інструменту регулювання лісокористування / Estimation of basic characteristics of the rental instrument for regulation use of forests
О Сакаль
Економіка природокористування і сталий розвиток, 101-106, 2018
2018
Публічне державно-приватне партнерство в умовах імплементації угод ЄС щодо безпеки водних ресурсів / Public-private partnership in the conditions of the implementation of the …
Л Левковська, Г Титаренко, О Титаренко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 95-100, 2018
2018
Форми та засоби організації просторового управління природно- ресурсними активами в Україні / Forms and measures of organization of spacious management of natural resource …
В Микитенко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 87-94, 2018
2018
Теоретичний концепт відтворення водного капіталу в сучасних фінансово-економічних системах / Theoretical concept of the production of water capital in modern financial and …
В Мандзик
Економіка природокористування і сталий розвиток, 82-86, 2018
2018
Проблеми та особливості еколого- економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Problems and special aspects of environmental and economic diagnosis …
Г Степанюк, В Бойко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 76-81, 2018
2018
Прогнозування соціальної безпеки: теоретико-методологічні аспекти / Forecasting social security: theoretical- methodological aspects
В Куценко, О Гаращук
Економіка природокористування і сталий розвиток, 71-75, 2018
2018
Проективно-діяльнісний підхід до просторового управління природно- ресурсними активами / Projective activity approach to spatal management of natural resource assets
І Бистряков, К Д.
Економіка природокористування і сталий розвиток, 63-70, 2018
2018
Вплив економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті четвертої промислової революції / The influence of economic transformations on natural …
А Омельченко, О Степанюк
Економіка природокористування і сталий розвиток, 56-62, 2018
2018
Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки / Integration of economical and ecological policy in the context of environmental safety
А Степаненко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 49-55, 2018
2018
Наукові підходи до розроблення планувальної документації для об’єднаних територіальних громад
О Дорош, І Купріянчик, Д Мельник
Економіка природокористування і сталий розвиток, 42-48, 2018
2018
Просторова диференціація сільських територіальних громад в Україні / Spatial differentiation of rural territorial communities in Ukraine
М Ільїна, Ю Шпильова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 35-41, 2018
2018
Разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий в контексте самоуправления и децентрализации/ Development and implementation of sustainable development …
А Сиваграков
Економіка природокористування і сталий розвиток, 25-34, 2018
2018
Розвиток «м’якої сили культури» в КНР: досвід для України /The enlightenment of China's cultural soft power development on Ukraine
C Chenlin
Економіка природокористування і сталий розвиток, 19-24, 2018
2018
Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації // The latest dimension of environmental challenges and threats to sustainable development …
М Хвесик, Г Обиход
Економіка природокористування і сталий розвиток, 5-18, 2018
2018
Механізм фіскального регулювання лісогосподарювання/ Mechanism of fiscal regulation of forestry
І Лицур, А Карпук
Економіка природокористування і сталий розвиток, 67-72, 2018
2018
Регіональний аспект фінансово-економічного регулювання землекористування в Україні
А Сундук, Л Шашула
Економіка природокористування і сталий розвиток, 62-66, 2018
2018
Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій/ Ecological and economic effectiveness of use land in conditions of …
О Сакаль
Економіка природокористування і сталий розвиток, 58-61, 2018
2018
Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу / Classification of territorial communities on the basis of active-oriented approach
М Ільїна
Економіка природокористування і сталий розвиток, 53-57, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20