Подписаться
Зоя Баран, Zoja Baran, Soja Baran, Zoya Baran
Зоя Баран, Zoja Baran, Soja Baran, Zoya Baran
ЛНУ ім. І.Франка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відродження і становлення Польської держави 1918-1921 рр.
З Баран
Львів: ЛДУ, 1995
251995
До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 33, 146-153, 1998
201998
Українське питання в політиці польських партій міжвоєнного періоду
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична. 29, 62-68, 1993
51993
Історія України (від давнини до сучасності)
З Баран, Н Кокотко, Р Тарнавський
Навчальний посібник для учнів Львівської обласної Малої академії наук …, 2014
42014
Степан Федак–правник, фінансист, громадський діяч
З Баран
Українська кооперація.–Львів 2, 103-112, 2001
32001
Польсько-російські взаємини в оцінці Романа Дмовського
З Баран
Проблеми слов'янознавства, 83-87, 1996
3*1996
Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року)
З Баран
Записки НТШ 243, 467-481, 1997
21997
Рец. на: Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939/Piotr …
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична, 549-570, 2014
12014
Українське питання в публіцистичній спадщині Яна Бодуена де Куртене
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 301-308, 1999
11999
Від Декларації про державний суверенітет до всеукраїнського референдуму: Україна в контексті зовнішньополітичного курсу Великої Британії.
З Баран
Народознавчі зошити, 783-791, 2021
2021
Аграрна політика польського уряду в оцінці Францішка Буяка
З Баран, Б Сипко
Kwartalnik kolegium ekonomiczno-społecznego “Studia i prace”, 89-102, 2019
2019
У Львові та поза ним: доля «широкого роду» Федаків.
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична., 313-325, 2019
2019
Західно-Українська Народна Республіка у символічному просторі Львова.
З Баран
Вісник НТШ, 49-54, 2019
2019
СЛОВ’ЯНСЬКА ІДЕЯ У ТРАКТУВАННІ ОЛЬГЕРДА БОЧКОВСЬКОГО
З Баран
Проблеми слов’янознавства, 116-125, 2019
2019
Слов’янська ідея на зламі ХІХ–ХХ ст. у трактуванні вченого та публіциста Яна Бодуена де Куртене
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична, 728-240, 2019
2019
ДЕВ’ЯТЬ ДНІВ “ЗОЛОТОГО ВЕРЕСНЯ” 1939 р. У СПОГАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІҐРАНТІВ ЗІ ЛЬВОВА
З Баран
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 449-466, 2019
2019
Геополітичні ідеї Юрія Липи в сучасному вимірі.
З Баран
Refleksje o przezŀości, spojrzenie na wspóŀczesność., 392-405, 2018
2018
Концепт релігійної толерантності в англійській суспільно-політичній думці Модерної доби: від ідеї до імплементації
З Баран
Матеріли Міжнародної наукової конференції «Реформація як суспільне явище …, 2018
2018
Участь родини Степана Федака в українському національно-визвольному русі
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична, 213-231, 2017
2017
Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу "Szczutek”
З Баран
Проблеми слов'янознавства, 185-192, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20