Зоя Баран, Zoja Baran, Soja Baran, Zoya Baran
Зоя Баран, Zoja Baran, Soja Baran, Zoya Baran
ЛНУ ім. І.Франка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відродження і становлення Польської держави. 1918–1921 рр.
З Баран
Львів: ЛДУ, 1995
261995
До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 33, 146-53, 1998
191998
Українське питання в політиці польських партій міжвоєнного періоду
ЗА Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.–Вип 29, 62-68, 1993
51993
Степан Федак–правник, фінансист, громадський діяч
З Баран
Українська кооперація.–Львів, 103-112, 2001
32001
Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року)
З Баран
Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1997
21997
Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939/Piotr Cichoracki …
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична, 549-570, 2014
12014
Українське питання в публіцистичній спадщині Яна Бодуена де Куртене
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 301-307, 1999
11999
ДЕВ’ЯТЬ ДНІВ “ЗОЛОТОГО ВЕРЕСНЯ” 1939 р. У СПОГАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІҐРАНТІВ ЗІ ЛЬВОВА
Z BARAN
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 2019
2019
ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ, КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 1921 Р.
З Баран, С Булавина, М Булахтін, Л Зашкільняк, М Крикун, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 276, 2017
2017
Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу Szczutek”
З Баран
Проблеми слов'янознавства, 185-192, 2016
2016
ПРОБЛЕМА СТАТУСУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В РЕЦЕПЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ЧАСОПИСУ SZCZUTEK (1918–1923 рр.)
Z BARAN
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 2016
2016
Спогади Олени Шепарович як джерело до історії Львова першої третини ХХ ст.
З Баран
Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Zycie codzienne miasta. Studia z …, 2014
2014
Ян Каспрович: учений та громадський діяч
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична, 164-173, 2013
2013
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ХХІ ст.).
Зоя Баран, Геннадій Кипаренко, Андрій Козицький, Степан Мовчан, Руслан ...
Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Рекомендовано МОН України., С …, 2011
2011
«Реальні основи єдності слов`ян»: з історії інтелектуальних дискусій міжвоєнного двадцятиліття
З Баран
Polska Słowacja Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa …, 2011
2011
З історії діяльності Польсько-Югославської Ліги у Львові (1923-1939 рр.)
З Баран
Studia z dziejów Lwowa. Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura.Urzędy …, 2010
2010
„Ліга для захисту честі” у Львові (з історії регулювання міжособистісних конфліктів у першій третині ХХ ст.)
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. Львів …, 2007
2007
Schwierigkeiten in der bilateralen Kooperation zwischen der Ukraine und Russland: politische Beziehunge
S Baran
Przegląd stosunków międzynarodowych. The International Affairs Review., S …, 2006
2006
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918-1945 рр.
МС Баран Зоя Баран, Кипаренко Геннадій, Швагуляк Михайло
Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України., С. 165-204, 2005
2005
Рецензія на:" Dorota Sapa. Mędzy polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988. Kraków: TAiWPN Universitas, 1988. 250 s."
З Баран
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 37, 269-76, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20