Наталія Кравець, Nataliia Kravets
Наталія Кравець, Nataliia Kravets
Associate Professor of Medical Informatics Department, Ternopil State Medical University
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення
ВП Борак, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, ВТ Борак
Актуальная инфектология, 53-58, 2016
122016
Медична інформатика. Методи системного аналізу
ВП Марценюк, НО Кравець
92002
Медична інформатика
ВП Марценюк, НО Кравець
Проектування та використання баз даних/Марценюк ВП-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
72001
. Підхід до застосування сервісу WOLFRAMALFA для математичного моделювання в медицині і фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики.
ВДВ Сверстюк А.С., Кравець Н.О.
Медична інформатика та інженерія, 2015
62015
Впровадження Google-сервісів в навчальний процес як ефективна умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу
САС 44. Кравець Н.О.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 132-135, 2015
52015
Досвід викладання інформаційних технологій в галузі на кафедрі медичної інформатики з фізикою
НО Кравець
Медична освіта, 2013
52013
Dosvid vykladannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi na kafedri medychnoi informatyky z fizykoiu [The experience of information technology study at the medical informatics…
NO Kravets
Medychna osvita 3, 35-37, 2012
52012
Інформаційна система медико-біологічних досліджень: проект на основі Web-технологій
ВП Марценюк, НО Кравець, АС Сверстюк
Укр. журнал телемедицини та мед. телематики 1 (1), 57-60, 2003
52003
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ IMAGEJ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
КНЯ Кравець Н.О., Семенець А.В.
Медична освіта 4, С.63-68, 2014
42014
A structured approach to the teaching of microbiology, virology and immunology for medical students
L Romanyuk, N Kravets
ScienceRise: Pedagogical Education, 30-33, 2018
32018
Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медично діагностики
ВП Марценюк, НО Кравець, ОЯ Ковальчук
32002
ПРО ЗАСОБИ СДО MOODLE ДЛЯ ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КУРСІВ ХІМІЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
22018
LMS Moodle capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
22018
Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
22018
ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ РЕСУРСІВ БІОСИГНАЛІВ PHYSIONET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ЕКГ (ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ) В НАВЧАННІ…
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, AS Sverstyuk, OM Kuchvara, ...
Медична інформатика та інженерія, 2017
22017
Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи
ДВ Вакуленко, НО Кравець, АС Сверстюк, АВ Семенець, НЯ Климук, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 154-158, 2017
22017
Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової систем
ДВ Вакуленко, ЛО Вакуленко, НО Кравець, ОВ Кутакова, АС Сверстюк, ...
ТОВ НВП Інтерсервіс, 2017
22017
Кафедрі медичної інформатики–15 років. Основні надбання та перспективи розвитку
ВП Марценюк, НО Кравець
Медична освіта, 2013
22013
Програмний комплекс для обробки синхронно зареєстрованих біосигналів в поліграфах
КВП 45. Сверстюк А.С.,Кравець Н.О.
Медична інформатика, 102-108, 2012
22012
Інтернет-освіта в медицині
НО Кравець
Медична освіта, 55-56, 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20