Наталія Кравець, Nataliia Kravets
Наталія Кравець, Nataliia Kravets
Associate Professor of Medical Informatics Department, Ternopil State Medical University
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення
ВП Борак, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, ВТ Борак
Актуальная инфектология, 53-58, 2016
122016
Медична інформатика. Методи системного аналізу
ВП Марценюк, НО Кравець
92002
Медична інформатика
ВП Марценюк, НО Кравець
Проектування та використання баз даних/Марценюк ВП-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
72001
. Підхід до застосування сервісу WOLFRAMALFA для математичного моделювання в медицині і фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики.
ВДВ Сверстюк А.С., Кравець Н.О.
Медична інформатика та інженерія, 2015
52015
Dosvid vykladannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi na kafedri medychnoi informatyky z fizykoiu [The experience of information technology study at the medical informatics …
NO Kravets
Medychna osvita 3, 35-37, 2012
52012
Досвід викладання інформаційних технологій в галузі на кафедрі медичної інформатики з фізикою
НО Кравець
Медична освіта, 2012
52012
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ IMAGEJ В КУРСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
КНЯ Кравець Н.О., Семенець А.В.
Медична освіта 4, С.63-68, 2014
42014
Інформаційна система медико-біологічних досліджень: проект на основі Web-технологій
ВП Марценюк, НО Кравець, АС Сверстюк
Укр. журнал телемедицини та мед. телематики 1 (1), 57-60, 2003
42003
A structured approach to the teaching of microbiology, virology and immunology for medical students
L Romanyuk, N Kravets
ScienceRise: Pedagogical Education, 30-33, 2018
32018
Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування
АВ Семенець, ДВ Вакуленко, ВП Марценюк, НО Кравець, ...
Медична освіта, 172-177, 2018
32018
Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медично діагностики
ВП Марценюк, НО Кравець, ОЯ Ковальчук
32002
LMS Moodle capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
22018
Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
22018
Впровадження Google-сервісів в навчальний процес як ефективна умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу
САС 44. Кравець Н.О.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 132-135, 2015
22015
Інтернет-освіта в медицині
НО Кравець
Медична освіта, 55-56, 2000
22000
INFORMATIONAL VALUE OF VISUAL ANALYSIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAPHY, DETERMINED AT THE TIME OF GROWTH OF FOOT COMPRESSION AFTER MEASUREMENT OF ARTERIAL PRESSURE
VP Martsenyuk, DV Vakulenko, LA Vakulenko, AV Kutakova, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2018
12018
AN APPROACH TO THE USE OF PHYSIONET OPEN SOURCE BIOSIGNALS FOR CALCULATING THE HEART RATE VARIABILITY OF ECG (TIME ANALYSIS) IN THE TRAINING OF MEDICAL STUDENTS
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, OM Kuchvara, NO Kravets, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2018
12018
ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ РЕСУРСІВ БІОСИГНАЛІВ PHYSIONET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ЕКГ (ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ) В НАВЧАННІ …
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, AS Sverstyuk, OM Kuchvara, ...
Медична інформатика та інженерія, 2017
12017
APPLICATION OF CORRELATION PORTRAIT IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CARDIOVASCULAR, PULMONARY AND NERVOUS DISEASES
DV Vakulenko, LO Vakulenko, NO Kravets, OV Kutakova, AS Sverstiuk, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2017
12017
Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи
ДВ Вакуленко, НО Кравець, АС Сверстюк, АВ Семенець, НЯ Климук, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 154-158, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20