Ольга Бикова
Ольга Бикова
доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Жанрово-стилевые особенности ролевого репортажа в современных украинских изданиях
О Быкова
12013
Мовні засоби реалізації експресивності на синтаксичному рівні в текстах сучасного пресового репортажу
ОМ Бикова
Держава та регіони. Соціальні комунікації, 59-64, 2013
12013
Спроба осмислення національної буттєвості в публіцистиці Юрія Липи; Поліщук Я. Київ як художній текст та ідеологічний концепт; Товкайло В., Товкайло С. Юрій Липа–сподвижник …
О Бикова
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана …, 0
1
ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД СИСТЕМНОСТІ У ВИСВІТЛЕННІ СИНТАКСИСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИШІВ
А Мамалига, О Бикова
Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез ХХѴ (ювілейної …, 2019
2019
СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ Я. ГУҐО-БАДЕРА «БІЛА ГАРЯЧКА»
О Бикова
OF THE LVIV UNIVERSITY, 142, 2019
2019
Жанрово-стильова специфіка репортажів на військову тематику (за матеріалами збірки Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto)
О Бикова
Український інформаційний простір, 134-144, 2018
2018
Образ Турции в путевых репортажах В. Шабловского
ОН Быкова
Мінск: БДУ, 2018
2018
Репортаж на військову тематику в сучасних друкованих медіа: комунікаційно-жанрові та стильові особливості
БО М.
Стиль і текст, 148-163, 2017
2017
Проблемы изучения теории жанра репортажа в печатных СМИ
О Быкова
Минск: Изд. центр БГУ, 2017
2017
Методологические проблемы изучения жанров социальных коммуникаций
О Быкова
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2017
2017
Интегрирование жанровых доминант современного репортажа средствами авторского «Я»
О Быкова
Мінск: БДУ, 2016
2016
Я туристкою проїхала по рідній землі: Україна у репортажах Лесі Богуславець
О Бикова
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 5-12, 2016
2016
Комунікативно-стилістичні можливості використання фразеологічних одиниць у текстах сучасних пресових репортажів
О Бикова
Теле-та радіожурналістика, 232-237, 2016
2016
тично-видова типологія сучасного пресового репортажу
OM Bykova
Український інформаційний простір, 94-102, 2016
2016
Я туристкою проїхала по рідній землі: Україна у репортажах Лесі Богуславець
О Бикова
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 5-12, 2016
2016
Репортаж на культурную тематику в современных печатных медиа
О Быкова
Мінск: БДУ, 2015
2015
Тенденции развития жанра репортажа в современных украинских печатных изданиях
О Быкова
2015
Мовно-текстові параметри модифікацій у жанрі сучасного репортажу
О Бикова
Стиль і текст, 116-130, 2015
2015
Особенности функционирования вставных конструкций в языке современного прессового репортажа
О Быкова
2014
Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці
ОМ Бикова
Наукові записки Інституту журналістики, 151-155, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20